Forslag fra helsedirektoratet om å slå sammen videreutdanninger i sykepleie i kommune

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlagt dagens videreutdanningstilbud i sykepleie og vurdert om de møter tjenestens behov, eller om det er behov for oppretting av nye masterutdanninger for sykepleiere.

Rapporten konkluderer at det er nødvendig med sykepleiere med breddekompetanse. Direktoratet foreslår at det opprettes to utdanninger i avansert klinisk sykepleie. Master i allmennsykepleie skal rettes mot brukere med sammensatte lidelser og komplekse behov for tjenester. Direktoratet mener videre at det er behov for å tilby helsefremmende og forebyggende arbeid overfor barn og unge (helsesøsters arbeidsfelt i dag), og samtidig ivareta barn og unge med alt fra enkle helsebekymringer til alvorlig sykdom og funksjonshemming. Forslaget er å utdanne spesialsykepleiere med helsefremmende-, forbyggende- og behandlerkompetanse rettet mot alt arbeid med barn og unge i kommunehelsetjenesten. Utdanningen foreslås som Master i barn, unge og familie

Dnj mener at denne masterutdanningen kan tolkes som en sammenslåing av dagens helsesøster-, nyfødt- og barnesykepleierutdanning.

Jordmorutdanning er omtalt i rapporten i form av oppsummeringer og oversikter over dagens utdanningstilbud for sykepleiere. Jordmors arbeidsfelt innen svangerskap og fødselsomsorg er ikke omtalt, men rapporten viser til vår rolle i barselomsorgen: «Tidlig hjemsendelse etter fødsel gir behov for tettere oppfølging både av barn og mor. Et nytt barn vil sette sitt preg på hele familien. En sykepleier med økt breddekompetanse vil kunne ha en rolle her» (s.27). Direktoratet skriver videre «Brukergruppen nyfødt/barn/unge med familie i dag dekkes av primært fire forskjellige spesialiserte videreutdanninger for sykepleiere: Nyfødt-, og barnesykepleie, jordmor og helsesøster. Til sammen burde disse utdanningene dekke kompetansebehovene, men som vist i avsnitt 2.5.3 og drøftet her, ser vi likevel at en del barn og unge med helseutfordringer ikke blir godt nok ivaretatt i dag» (s.37)

Den norske jordmorforening er sterkt uenig i at en spesialsykepleier skal ivareta den første barseltiden hjemme. Vi er også svært kritiske til at det sås tvil om jordmors kompetanse i barselomsorgen. Vi vet at mange kvinner og familier ikke får hjemmebesøk av jordmor i dag, men dette handler utelukkende om manglende kapasitet. En ny masterutdanning løser ikke dette.

  

Kirsten Jørgensen, Politisk leder Dnj                                                     
Sigrun Kongslien,  leder i Faglig /etisk utvalg

_

                                               

9.00 17. oktober - 17.00 21. oktober 2018

Bad Wildbad, Germany

8.30-17.50 22. oktober 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9.00 21. januar - 16.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

8.00 29. april 2019 - 18.00 1. august 2018

University of Iceland, Reykjavík, School of Health Sciences

9.00 2. mai - 16.00 4. mai 2019

Reykjavik Iceland

Ledige stillinger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.