Kontingent

Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler.

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten ble sist regulert av landsmøtet i 2015.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

Den norske jordmorforening benytter i hovedsak Avtalegiro for innkreving av kontingent. Fagforeningskontingenten er en fradragsberettiget post i skatteligningen. (Se under.)

Årskontingent for medlemskap i Den norske jordmorforening i 2018:

Arbeidsinntekt over 50%

Ordinær kontingent

6600,-

Arbeidsinntekt under 50% (fra 49% og nedover)

Redusert kontingent

4080,-

Første år etter endt utdanning

Gratis

0,-

Pensjonister

 

1045,-

Ikke yrkesaktive

 

1045,-

Studenter

Gratis

0,-

Innbetaling

Den norske jordmorforening benytter AvtaleGiro for innbetaling av medlemskontingenten, med automatisk kontingenttrekk fra konto hver måned (550,- per trekk for yrkesaktive medlemmer med stillingsprosent 50% eller mer. For medlemmer i 49% stilling eller mindre 340.- pr måned). 

Dersom du ikke ønsker AvtaleGiro, mottar du faktura på medlemskap to ganger i året (januar/juli) med halvårlig kontingentinnbetaling (3300,- for yrkesaktive medlemmer med stillingsprosent 50% eller mer).

 

Skattefradrag

Hvem kan kreve fradrag for fagforeningskontingent og hvor mye kan jeg kreve fradrag for?

I inntektsåret 2018 er inntil kr 3850 av medlemskontingenten fradragsberettiget.

Bare de som er i lønnet arbeid har rett til fradrag. Se lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §6-20.

Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.

Dersom fagforeningskontingenten din ikke tas med i ligningen automatisk, kan du ta kontakt med sekretariatet for å gi oss fødsels- og personnummeret ditt.

Byttet bankkonto?

Dersom du betaler kontingenten din via AvtaleGiro og har byttet bank, må du samtidig huske å endre konto for avtalegiro. Den norske jordmorforening kan ikke videreføre denne avtalen for deg.

Ved endring av konto eller bank må du selv si opp AvtaleGiro-avtalen i din tidligere bank, og tegne ny avtale på din nye bankkonto. Dette kan du ordne selv i nettbanken, du trenger da vårt kontonummer og ditt personlige KID-nummer som du får opplyst fra Dnj sekretariat. 

Månedlig beløpsgrense må være stor nok til å dekke beløpet du faktisk skal betale. Det er derfor anbefalt at maks beløpsgrense setter noe høyere for å ta høyde for fremtidige justeringer.

Ta kontakt med Nina Bjerke Nilsen nina@jordmorforeningen.no dersom du trenger hjelp til å ordne dette. Vi kan sende eget skjema for tegning av AvtaleGiro.

8.00 8. desember - 16.00 9. desember 2021
10.00 8. desember - 14.00 9. desember 2021
8.00-16.00 7. februar 2022
8.00 10. februar - 16.00 11. februar 2022
8.00 4. april - 16.00 5. april 2022

Ledige stillinger

Seksjonsleder - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Fødeseksjon, Drammen sykehus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no. Søknadsfrist 16.12. Søk her

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.