Takster

Privatpraktiserende jordmødre eller jordmødre i kommunen jobber etter et takstsystem.

På nettsiden til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kan man få svar på de fleste spørsmål vedrørende regelverk og takster for jordmødre.
Husk å sette deg inn i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp og bruk takstene etter gjeldende prinsipper.

NB! Takstene reforhandles hvert år og endres fra 01.07. Husk på å sjekke de nye takstene før du sender inn dine refusjonskrav.

Takster i helsestasjon

1a: Førstegangs fullstendig undersøkelse og veiledning av godkjent svangerskapsjournal: kr 316,- (A1) Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 2
1b: Svangerskapskontroll: kr 159,- (A1) Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 2
1c: Tillegg for veiledning i prevensjon og familieplanlegging: kr 109,- (A1) Ugyldig takstkombinasjon: 2
1d: Tillegg for taking og innsending av prøver til laboratorium: kr 54,- (A1) Ugyldig takstkombinasjon: 2
2  : Individuell prevensjonsveiledning: kr 108,- (A2) Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 1c, 1d

Merknad A1:
Takst 1a kan benyttes ved første gangs undersøkelse hos jordmor selv om den gravide har vært til første gangs undersøkelse hos lege. Takst 1a og 1b kan ikke kombineres. Takst 1b kan benyttes ved kontrollundersøkelser under svangerskapet og ved én kontroll etter fødselen. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkonsultasjoner. Takst 1c kan benyttes inntil én gang per svangerskap. Takst 1d kan benyttes én gang per undersøkelse/ kontroll ved innsending av en eller flere prøver. Taksten kan utløses uten samtidig undersøkelse/ kontroll dersom det er behov for prøvetaking mellom svangerskapskontroller.

Merknad A2:
Takst 2 er en egenandel, og kan benyttes ved individuell prevensjonsveiledning som skjer uavhengig av svangerskapsomsorg.

Takster for jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon

3a: Svangerskapsomsorg i forbindelse med planlagt hjemmefødsel når arbeidet avsluttes mellom 24. og 36. uke; kr 727,- (B1) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4, 6, 7
3b: Svangerskapsomsorg i forbindelse med hjemmefødsel og med planlagt hjemmefødsel når arbeidet avsluttes senere enn 36. uke: kr 1176,- (B1) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3a, 4, 6, 7
4a: Fødselshjelp inntil 24 timer når jordmor forløser den fødende: kr 7065,- (B2, B5) Ugyldig takstkombinasjon: 3, 6
4b: Tillegg per påbegynt time ut over 24 timer: kr 328,- (B2) Ugyldig takstkombinasjon: 3, 6
6a: Vendereis ved «blindalarm» inntil 3 timer: kr 959,- (B5) Ugyldig takstkombinasjon: 3, 4
6b: Tillegg per påbegynt time ut over 3 timer: kr 328,- Ugyldig takstkombinasjon: 3, 4
7a: Nattillegg (i tidsrommet kl. 17.00 til kl. 06.00): kr 912,- (B5) Ugyldig takstkombinasjon: 3
7b: Lørdags - og søndagstillegg (fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00): kr 912,- (B5) Ugyldig takstkombinasjon: 3, 7c
7c: Høytidstillegg (gjelder 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 17. mai, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 til kl. 24.00, samt pinse-, jul- og nyttårsaften fra kl. 12.00 til kl. 24.00): kr 1092,- (B5) Ugyldig takstkombinasjon: 3, 7b

Merknad B1
Takstene 3a og 3b kan benyttes én gang per svangerskap når jordmor forut for planlagt hjemmefødsel har utført hovedtyngden av svangerskapskontrollene, enten hjemmefødselen faktisk finner sted eller ikke. Jordmor med driftsavtale eller kommunal stilling benytter i stedet takst 1b for hver kontroll.

Merknad B2
Takstene 4a og 4b inkluderer nødvendig for- og etterarbeid i forbindelse med fødselen. Dersom planlagt hjemmefødsel må overføres til sykehus på grunn av komplikasjoner, kan taksten kreves for den tiden jordmor gir fødselshjelp før overføringen finner sted. Hjemmebesøk før og etter fødselen, vaktberedskap mv. dekkes ikke av trygden.

Merknad B5
Takstene 7a, 7b og 7c kan beregnes i tillegg til 4a og 6a. Takst 7a kan kreves i tillegg til takst 7b eller 7c når tidspunktene faller sammen.

OBS! To jordmødre ved planlagt hjemmefødsel kan ikke utløse takst 4a for samme fødselshjelp samtidig.
Helse og omsorgsdepartementet har etter vurdering konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel  og at en eventuell endring krever utredning i departementet. Ut fra dagens regelverk kan det kun utbetales stønad etter takst 4a  til én jordmor for samme fødsel.

Helfo har unntaksvis utbetalt stønad for to jordmødre når annen jordmor har assistert ved hjemmefødsel, men fra 1. september 2016 vil Helfo kun utbetale stønad til den jordmora som har hovedansvaret for fødselen. Helfo vil informere jordmødre som har oppgjørsavtale med Helfo om dette.

9.00 17. oktober - 17.00 21. oktober 2018

Bad Wildbad, Germany

8.30-17.50 22. oktober 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9.00 21. januar - 16.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

8.00 29. april 2019 - 18.00 1. august 2018

University of Iceland, Reykjavík, School of Health Sciences

9.00 2. mai - 16.00 4. mai 2019

Reykjavik Iceland

Ledige stillinger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.