Lønnsforhandlinger

Dnj mener at lønnsforholdene skal reflektere lang utdanning, kunnskap, kompetanse, ansvar og innsats. Organisasjonens tariffpolitikk skal gi medlemmene en lønnsutvikling gjennom lokal lønnsdannelse.

Målet er videre delt inn i følgende punkter:

 • Lønn skal være i samsvar med jordmødres ansvar, kompetanse og utdanning. Studier og videreutdanninger skal honoreres særskilt.
 • Den norske jordmorforening skal arbeide for en kjønnsnøytral avlønning. For jordmødre i offentlig sektor skal lønnen være sammenlignbar med tilsvarende utdanningsgrupper i privatsektor.
 • Dnj har et tillitsvalgtapparat som ivaretar medlemmenes interesser lokalt.
 • Jordmødre skal ha faglige og administrative karrieremuligheter. Lederlønn skal avspeile det ansvar og kompetanse som kreves i stillingen, og være sammenlignbar med tilsvarende lederstillinger i samme virksomhet.
 • Jordmødre skal ha reell mulighet til å etablere og drive privat praksis.

Den norske jordmorforening utøver tariffpolitikk både lokalt og sentralt og arbeider for å heve lønnsnivået for våre medlemmer innen alle sektorer.

Lønnssamtaler

  Krav på lønnssamtaler følger av A-delen  pkt. 2 – sentralt fremforhandlet tariffavtale mellom Spekter og SAN:

 1. Alle ansatte bør ha en årlig lønnssamtale. Det er viktig at du stiller godt forberedt.
 2. Tariffavtalen i Spekter-området gir deg som medlem rett på årlige ordinære lønnsforhandlinger.
 3. Du har som hovedregel ikke rett på individuelle lønnsforhandlinger, men den tillitsvalgte i virksomheten forhandler lønn med arbeidsgiver for hele gruppa en gang i året.
 4. Temaer:
  • Ansvaret du har i stillingen din
  • Innsatsen du gjør på jobb
  • Kompetansen din og hvor viktig denne er i avdelingen
  • Resultatene du har oppnådd.  
 5. I en lønnssamtale får du muligheten til å fortelle arbeidsgiver hvordan du leverer på disse områdene. Lønnssamtalen er en samtale der du synliggjør hva du bidrar med i virksomheten. Du kan også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter for lønnsøkning.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.