Historien vår

Den norske jordmorforening - en gammel og tradisjonsrik forening.

Reservelege ved fødselsstiftelsen i Kristiania; N. A. Quisling utfordret jordmødrene i 1908 til dannelsen av en ”norsk landsjordmorforening”:

”….at de norske jordmødre paa den ene side ikke arbeider under saa gunstige livsvilkår som nødvendig er, for at de paa en fyldestgjørende maade skal kunne modsvare de krav, vor tid maa stille til dem og dere arbeide i samfunnet, - og at paa den anden side saadanne forbedrede livsvilkaar neppe saa snart vil bydes dem, dersom de ikke tager sagen i egen haand, og som en samlet korporasjon kjæmper for dette maal”.

I 1909 ble det dannet jordmorforening på i Romsdal amt, jordmor Olise Kronborg sto i spissen for dette. Hun som i 1907 søkte om å bli løst fra sin stilling i Tafjord fordi hun rett og slett ikke kunne leve av den inntekten hun fikk.

På jordmormøte i Bergen, juni 1908 ble det innledet til diskusjon om jordmødrenes lønns– og arbeidsforhold (fru Mjelde):

Konklusjonen på dette møtet var at ”naar vi nu danner landsforening, maa noget av de første krav, vi samler oss om, bli det, at lønningsforholdene maa bli forbedret. Begynnerlønnen maa op i 300 kr. med et tillegg på 100 kr. etter 5 aars tjenestetid og yderligere 100 etter 10 aar.”

- Om ferie: ” og saa maa hun ogsaa som andre mennesker paa ansøkning faa en kort ferie baade til forøgelse af sine kundskaber og ellers; hun er jo til alle tider bunden paa grund af sin stilling.”

- Om utdannelse: ” selvfølgelig maa vi være forberedt paa, at disse større fordringer fra vår side vil framkalde større krav til vår forutdannelse……..thi for intet får vi intet.”

I september 1908 ble det første landsjordmormøte holdt med hele 134 jordmødre tilstede. Det er imponerende! De kom fra hele landet, mens nabojordmora passet distriktet. Diskusjonene dreide seg om lønn, utdanning og pensjonsalder.

Distriktsjordmødrene hadde egne kilometersatser for å gå – og langt opp i 30-årene søkte jordmødre om å bruke samme sats for sykkel som å kjøre bil - de var ikke bortskjemt med skyssen!

Det er viktig å minne oss selv om at vi - dagens jordmødre - står på skuldrene til noen av Norges sterkeste, tøffeste og modigste kvinner. Dette inspirerer og forplikter både den enkelte jordmor og ikke minst Den norske jordmorforening.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.