Søk stipend

Vi deler ut stipendmidler på kr. 200 000,- i året. Søknadsfrist i 2020 er 1.mars og 1.september. 

(Benytt søknadsskjema under)

___________________________

Retningslinjer for tildeling av stipend fra Den norske jordmorforening

 

Formål:

Den norske jordmorforening ønsker å tildele stipend to ganger i året for å styrke kvaliteten på utøvelse av jordmorfaget. Stipendet er i utgangspunktet ment å styrke jordmødres kompetansehevning. Jordmorstudenter kan søke om midler til kursavgift til jordmordager etc. 

Stipendutvalg består av: leder av FEU, daglig leder i sekretariatet og ett medlem til fra FEU.

 

Retningslinjer:

  • Sentralstyret i Den norske jordmorforening setter årlig av midler for utdeling av stipend til medlemmer av Den norske jordmorforening
  • Det er søknadsfrist to ganger i året: 1. mars og 1. september
  • Stipendutvalget har ansvar for tildeling av stipendene.
  • Søknad om stipend sendes inn på eget søknadsskjema
  • Mottaker av stipendet skal dokumentere regnskap med originalkvittering etter avsluttet formål.
  • Søkere som ikke har fått tildelt midler tidligere, vil bli prioritert.  

 

Midlene skal brukes til:

  • Kursavgift
  • Kongress-/seminaravgift
  • Jordmorfaglige prosjekter

 

Sentralstyret i Den norske jordmorforening har gleden av å tilby stipend til jordmødre og jordmorstudenter. Jordmorstipendiet er ikke ment å fullfinansiere, men skal gi et bidrag til søkerens forskning, prosjekt eller faglige reise. Søknadsfrist for stipend er 1.mars og 1.september.

Formål:

Stipend fra den norske jordmorforening har som formål å utvikle og kvalitetssikre (utøvelse av) jordmorfaget. Stipendet skal primært brukes til kompetanseheving, forsking, fagutvikling og/eller formidling.

Dette skjemaet skal benyttes:

Søknader sendes sekretariatet til vurdering, og tildeling skjer etter behandling i stipendutvalget.

Søknader sendes per post, eller elektronisk til: FEU@jordmorforeningen.no

Andre stipendordninger:

BAMs reisestipend for jordmødre

Stipendet skal brukes til reiser i inn- eller utland. Formålet med reisen skal være faglig utvikling. I vurderingen skal originalitet og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges. Søknadsfrist 1.mai og 1.november hvert år. 

Ledige stillinger

8.00 28. oktober - 16.00 29. oktober 2021

Oslo

11.00-16.00 9. november 2021
10.00 8. desember - 14.00 9. desember 2021
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.