Lønnskalkulator

Informasjon om lønnsnivå blant Dnjs medlemmer. Lønnsstatistikken som vises i kalkulatoren er basert på lønnundersøkelse avholdt blant Jordmorforeningens medlemmer i 2023.

Av anonymitetshensyn vises resultater bare når det er fem eller flere respondenter i det aktuelle søket. Dersom du gjør et valg og ikke får opp noe resultat, er det fordi det er for få respondenter til at vi kan vise det.

Gjennomsnittlig grunnlønn

684 835 kr

Gjennomsnittlig grunnlønn Median

682 000 kr

Lønn

Ingen tilgjengelige resultater

Forskjellen mellom medianlønn og gjennomsnittslønn

Gjennomsnittslønnen beregnes ved å summere alle lønnsbeløpene og dividere med antall observasjoner i gruppa.

Medianlønnen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere arbeidsforholdene i stigende verdi etter månedslønn.

Derfor gir medianlønn det mest korrekte bildet fordi ved gjennomsnitt kan snittet dras opp eller ned, mens median påvirkes ikke av dette.

 

Gjennomsnitt og medianlønn for kommunejordmødre (2022)

Fylke

Gjennomsnitt

Median

Agder

653 405

650 000

Innlandet

655 391 

655 500

Møre og Romsdal

654 934

656 067

Nordland

646 350

652 000

Rogaland

668 421

669 000

Troms og Finnmark

616 817

666 100

Trøndelag

663 733

660 000

Vestfold og Telemark

657 600

650 000

Vestland

653 659

647 000

Viken

670 541

666 000

 

Gjennomsnitt og medianlønn for jordmødre i helseforetak (2021)

Helseforetak

Gjennomsnitt

Median

Akershus universitetssykehus HF

649 700

651 250

Helgelandsykehuset HF

624 443

607 300

Helse Bergen HF

620 244

624 000

Finnmarkssykehuset HF

634 000

624 000

Helse Fonna HF

For få resp

For få resp

Helse Førde HF

For få resp

For få resp

Helse Møre og Romsdal HF

607 772

611 000

Helse Nord-Trøndelag HF

606 650

601 000

Helse Stavanger HF

654 327

624 000

Nordlandsykehuset HF

For få resp

For få resp

Oslo Universitetssykehus HF

650 900

660 000

St. Olavs Hospital HF

610 216

602 000

Sykehuset i Vestfold HF

631 137

602 000

Sykehuset Innlandet HF

605 453

602 000

Sykehuset Telemark HF

624 055

625 000

Sykehuset Østfold HF

For få resp

For få resp

Sørlandet sykehus HF

607 101

610 000

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

611 812

627 000

Vestre Viken HF

657 136

656 000

 

Lønnssamtaler

Krav på lønnssamtaler følger av A-delens punkt 2 – den sentralt fremforhandlede tariffavtalen mellom Spekter og SAN.

  • Alle ansatte bør ha en årlig lønnssamtale. Det er viktig at du stiller godt forberedt.
  • Tariffavtalen gir deg som medlem rett på årlige ordinære lønnsforhandlinger.
  • Du har som hovedregel ikke rett på individuelle lønnsforhandlinger, men den tillitsvalgte i virksomheten forhandler lønn med arbeidsgiver for hele gruppa en gang i året.

Temaer for lønnssamtalen

  • Ansvaret du har i stillingen din
  • Innsatsen du gjør på jobb
  • Kompetansen din og hvor viktig denne er i avdelingen
  • Resultatene du har oppnådd 

I en lønnssamtale får du muligheten til å fortelle arbeidsgiver hvordan du leverer på disse områdene. Lønnssamtalen er en samtale der du synliggjør hva du bidrar med i virksomheten. Du kan også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter for lønnsøkning.

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.