Internasjonalt samarbeid

Den norske jordmorforening (Dnj) har som mål å bidra til kompetanseheving og bedre folkehelsen i global sammenheng. Det gjøres bl.a. ved at Dnj er en aktiv bidragsyter i internasjonalt arbeid.

Kontaktperson internasjonalt utvalg:

Lena Henriksen 

90068485

Den norske jordmorforening er i denne sammenheng medlem av følgende organisasjoner:

Nordisk Jordmorforbund (NJF)

Nordisk Jordmorforbund (NJF) har som oppgave å fremme jordmorens profesjonelle yrkesutvikling og interesser, samt å styrke samarbeidet mellom jordmødre i de nordiske landene. Nordisk Jordmorforbund er partipolitisk uavhengig. Forbundets styre, som kommer sammen minst en gang hvert år, består av to representanter fra hver medlemsorganisasjon. Nordisk jordmorkongress arrangeres minst hvert fjerde år. Styret bestemmer hvor etter invitasjon fra medlemsorganisasjonene.

De tilsluttede nasjonale, selvstendige jordmororganisasjonene er:

  • Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Danmark
  • Finlands Jordmorforbund, Suomen Katilolitto, Finland
  • Faero Ljosmodrafelag, Færøyene
  • Ljosmaedrafelag Islands, Island
  • Den norske jordmorforening, Norge
  • Svenska Barnmorskeforbundet, Sverige

Leder for NJF`s styre er Hildur Kristjánsdóttir fra Island.

Den norske jordmorforenings representant i NJFs styre er Kirsten Jørgensen.

European Midwives Assosiation (EMA)

European Midwives Assosiation (EMA) er den europeiske jordmororganisasjonen, og består av representanter for jordmororganisasjoner i Europa. EMA har møte årlig, og arrangerer også utdanningskonferanser.Den norske jordmorforening er i dag fullverdig medlem av EMA.

President i EMA er Mervi Jokinen, Storbritannia.

Den norske jordmorforenings representanter i EMA er Kirsten Jørgensen.

Les mer på EMAs hjemmeside

International Confederation of Midwives (ICM)

International Confederation of Midwives (ICM) er den internasjonale jordmororganisasjonen. ICM arbeider for å bedre kvinners og nyfødte helse verden over gjennom å styrke jordmortjenesten. ICM arrangerer Councilmøte og verdensskongress for jordmødre hvert tredje år. Den neste kongressen skal være i Toronto i 2017.

President i ICM er Frances Day-Stirk, UK.

Nord-Europas representant i ICM`s styre, er Ingela Wiklund, Sverige

Den norske jordmorforenings delegat på ICMs Councilmøter er Kirsten Jørgensen.

Les mer på ICMs hjemmeside

European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (EFNNMA)

European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (Efnnma) er et samarbeidsforum for utveksling av informasjon, ideer og strategier mellom WHO og jordmor/sykepleierorganisasjoner i Europa. Forumet møtes årlig. Her behandles WHOs strategier for et bedret folkehelse gjennom å styrke jordmor – og sykepleietjenesten.

Leder for EFNNMA er Lillian Bondo, Danmark.

Les mer på WHOs hjemmeside 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt. FOKUS består av 62 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. FOKUS støttes økonomisk av NORAD og UD gjennom rammeavtaler for informasjon og bistandsvirksomhet.

Les mer på FOKUS hjemmeside

Internasjonale prosjekt

Guatemala

For perioden 2023-2027 skal Dnj være faglig samarbeidspartner i FOKUS sitt prosjekt for bedre mødre- og kvinnehelse i Guatemala. Prosjektet har som målsetting at gravide jenter og kvinner skal ha tilgang på bedre seksuelle og reproduktive helsetjenester, og gjennom dette redusere mødredødeligheten i to fylker i Guatemala: Jutiapa og Chimaltenango. I vedlegget kan dere lese mer om prosjektet: 

Afghanistan

Sommeren 2009 sa Dnj seg villig til å bistå Afghanistankomiteen i Norge (AiN) med å utdanne jordmødre og styrke jordmororganisasjonen i Afghanistan. Dette arbeidet er vi godt i gang med, og vår internasjonale sekretær Trude Thommesen har besøkt Afghanistan i forbindelse med prosjektene ved flere anledninger. Dnj har hatt besøk fra afghanske jordmødre i mars 2011 og av Dr.Khadija i 2014.

Redd Barna

Dnj har et tett samarbeid med Redd Barna. 1 2015 samarbeidet vi bl.a. om kampanjen "En regning blir født" der formålet var å sette fokus på behovet for gratis fødselshjelp verden over.

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.