Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring for Den norske jordmorforening

 

Behandling av personopplysninger i Den norske jordmorforening

Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss vil Den norske jordmorforening behandle personopplysninger om deg. Dette gjelder uavhengig om du er medlem eller ikke-medlem, men i kontakt med oss. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Den norske jordmorforening er underlagt reglene i personopplysningsloven og regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet og forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Den norske jordmorforening ved daglig leder Nina Bjerke Nilsen. Kontaktinformasjonen til Den norske jordmorforening er:

Besøks- og postadresse: Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
E-post: nina@jordmorforeningen.no
Telefon: 93 43 40 31
Organisasjonsnr.: 970430911

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på dnj@jordmorforeningen.no eller personvernombud i Den norske jordmorforening: Ida Engen ida@jordmorforeningen.no

Hva slags personopplysninger samler vi inn og hva bruker vi det til

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut nyhetsbrev, gi informasjon om vår virksomhet og markedsføring av medlemsfordeler.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at foreningen skal kunne bistå medlemmet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt og slettes når rekrutteringsprosessen er avsluttet.
 • Som ledd i vårt arbeid som fagforening med ansvar for lønnsutvikling og lønnsforhandlinger. Medlemskap i Den norske jordmorforening utløser en plikt for Den norske jordmorforening til å ivareta medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Den norske jordmorforening har derfor en berettiget interesse av å ha opplysninger om medlemmers arbeidssted og utdanning for å kunne ivareta lønns- og arbeidsvilkår basert på eksisterende tariffavtale eller for å opprettholde tariffavtale. 
 • Vi registrerer fødselsnummer fra våre medlemmer av hensyn til sikker identifisering av medlemmer, og for at skattefradrag for betalt fagforeningskontingent blir registrert hos skattemyndighetene.
 • Den norske jordmorforening registrerer også personopplysninger i forbindelse med medlemsbistand om lønns- og arbeidsvilkår. Disse opplysningene registreres i et lukket saksbehandlingssystem med tilgang kun for autoriserte saksbehandlere.
 • Brukeropplysninger og svar du oppgir for undersøkelsesformål
 • Informasjon knyttet til deltakelse på kurs
 • Registrering av verv på lokalt eller sentralt nivå
 • Annen informasjon som oppgis i dialog med medlemsservice, som for eksempel kontingentreduksjon og grunnlag for dette. Søker du om kontingentreduksjon på grunn av sykdom vil vi behandle helseopplysninger om deg så lenge kontingentreduksjonen varer.
 • Utmelding
 • jordmorforeningen.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon som blir brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Den norske jordmorforenings ansatte og andre som behandler personopplysninger om våre medlemmer på våre vegne har taushetsplikt.

Informasjonskapsler på jordmorforeningen.no blir brukt til å:

- Føre statistikk over hvor mange som besøker hver enkelt side, hvor lenge de er på en side, hvilke andre sider de åpner og hvilket land man er i når man er inne på siden. I tillegg telles det hvor mange ganger hver enkelt side deles på sosiale medier via knappene på nettsiden. Statistikken lagres anonymt slik at vi ikke kan identifisere deg. Den norske jordmorforening bruker statistikken til å forbedre nettstedet.

- Til å holde styr på brukersesjoner og innlogging.

 

Informasjonskapslene kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet. Du vil for eksempel ikke kunne logge deg inn.

 

 Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

For at du som medlem skal kunne ta i bruk medlemsfordelene dine gjennom medlemskap hos oss utleverer vi personopplysninger til Gjensidige Forsikring.

Når du som medlem oppgir personopplysninger til våre samarbeidspartnere for å oppnå en medlemsfordel er det disse som da er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Den norske jordmorforening bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Intility
 • Visma global og CRM
 • Survey monkey
 • Office 365

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside. 

 

For å ta i bruk dine rettigheter vedr. personopplysninger må du sende en epost til: ida@jordmorforeningen.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende oss e-post om dette

 

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet (sett inn her www.datatilsynet.no).

 Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider HER (sett inn www.datatilsynet.no)

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.