Videre - og etterutdanning

Jordmødre har mange muligheter for videre - og etterutdanning, blant annet innen ammeveiledning, akupunktur, folkehelsevitenskap og ultralyddiagnostikk. 

Mastergrad i jordmorfag - innpassingsstudie

Er du allerede jordmor utdannet etter rammeplan av 2005,  kan du søke innpasning av tidligere jordmorutdanning til mastergrad.  Studiet går over 3 semestre. Kombinasjonen av en akademisk grad og yrkesfaglig kompetanse vil sette kandidaten i stand til å utøve, lede og utvikle jordmorfaget. Mastergrad studiet gir 120 studiepoeng. 

Følgende høgskoler tilbyr mastergrad i jordmorfag som påbygging:

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Sørøst Norge

Oslomet

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre

Ultralydstudiet er et heltidsstudium ved NTNU med 12 studieplasser per år. Undervisningen foregår ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim og gir 60 studiepoeng.
Studiet starter i vårsemesteret og strekker seg over to semestre som er inndelt i tre moduler. Studenten er heltidsengasjert med ultralyd.

Les mer om studiet her 

Videreutdanning i ammeveiledning

Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Rikshospitalet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Hedmark videreutdanning i ammeveiledning.Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter.

Utdanningen skal gi teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og av forebyggende og klinisk ammeveiledning. Deltidsstudium over to semester. 15 studiepoeng. 

Les mer om studiet her

Helseledelse - nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Det er mulig å søke om innovasjonstilskudd til prosjektoppgaven via Helsedirektoratet.

Tilbys av BI, i både Oslo og Lakselv/Tromsø  og gir 30 studiepoeng. Kursavgiften dekkes av Helsedirektoratet.Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. Det er mulig å søke fylkesmannen om midler fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd til dekking av utgifter.

Dette programmet har fokus på utvikling av handlingskompetanse hos ledere innen helse og omsorg i kommuner og fylker, og på utnytting av det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelser gitt av politikk og forvaltning. Programmet vil gi kompetanse til å gjennomføre organisasjons og personalrettet utviklingsarbeid og ta stilling til strategiske pasientfokuserte  prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk.

Les mer om studiet her

 

Har du tips om flere aktuelle videreutdanninger for jordmødre, send en e-post til dnj@jordmorforeningen.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.