Lover og forskrifter

Lover, forskrifter og direktiver som er relevante for våre medlemmer.

Lover

Arbeidsmiljøloven
Bioteknologiloven
Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Likestillingsloven
Offentlighetsloven
Forvaltningsloven
Pasientrettighetsloven
Foretakspensjonsloven
Innskudspensjonsloven
Lov om arbeidstvister
Lov om ferie
Lov om yrkesskadeforsikring
Lov om helsetjenesten i kommunen
Lov om obligatorisk tjenestepensjon
Lov om spesialisthelsetjenesten
Lov om lønnsplikt under permittering

Forskrifter

Forskrift om utgifter til jordmorhjelp
Forskrift til rammeplan for jordmor
Forskrift om farskap for barn født av surrogatmor
Forskrift om nordiske farskapsavgjørelser
Forskrift om melding av fødsler m.v.

Direktiver

Følgende EØS-direktiver er av betydning for jordmødre (St.prp.nr. 100 (1991 - 92):

Rådsdirektiv av 21. januar 1980 (80/154/EØF) med endringer av 30. oktober 1989 legger føringer om gjensidig godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for jordmødre, herunder tiltak som skal lette den faktiske utøvelsen av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester
Les mer>>

Rådsdirektiv av 21. januar 1980 (80/155/EØF) med endringer av 30. oktober 1989 gjelder samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve jordmorvirksomhet
Les mer>>

Som medlem i EØS forplikter Norge seg til å følge rådsdirektivene.

8.00-16.30 28. mars 2019

Oslo kongressenter, Sal A

12.00-16.00 4. april 2019

Iris Catering, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen

10.00 29. april - 16.00 1. mai 2019

UNIVERSITY OF ICELAND

9.00 2. mai - 16.00 4. mai 2019

Harpa, Reykjavik, Island

8.30 27. mai - 15.00 28. mai 2019

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Ledige stillinger

Jordmor 100% stilling Farsund kommune
Søknadsfrist 05.04.2019

Dnj i media

Ingen skam å snu!
Debattinnlegg, Dagsavisen, 18.03.19

_

Brosjyrer kan ikke erstatte bemanning
Debattinnlegg, BT, 25.02.19
_

Vi forventer handling – nå!
Debattinnlegg, Dagens medisin, 15.02.19

– Selv bare noen færre fødeavdelinger og fødestuer vil innebære en stor svekkelse av tilbudet
Dagsavisen, 04.02.19
_

Jordmorforeningen frykter for fødeavdelingene
Vårt Land, 04.02.19

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.