Valgkomiteens innstilling er klar!

Dnjs valgkomite har nå levert inn sin endelige innstilling på ledertrioen til Den norske jordmorforening, Faglig etisk utvalg (Feu) og desisorer.

Tekst: Eddy Grønset. Først publisert i Tidsskrift for jordmødre 3/2022.

Geografisk spredning, ulik bakgrunn og tung kompetanse er det komiteen trekker frem som begrunnelsen for sine valg. Lena Henriksen blir foreslått som ny leder og får med seg Eline Skirnisdottir Vik og Katrine Holm Lamo som henholdsvis første og andre nestleder.

Landsmøtet arrangeres 22. og 23. september, og det er her de endelige valgene vil skje. Etter hva Tidsskriftet kjenner til er det så langt ikke andre kandidater som har sagt seg villig til å stille som benkeforslag mot de valgkomiteen har foreslått.

Anette Schaumburg Huitfeldt, Tone Selmer-Olsen og Paul Larsen er de tre som står igjen i komiteen etter at Eline Skirnisdottir Vik trakk seg fra komiteen fordi hun selv ønsket å være kandidat til å bli nestleder. Etter henne har det vært Anette Schaumburg Huitfeldt som har vært komiteens leder.

‒ Landsmøtet til Dnj skulle jo opprinnelig vært arrangert i september i fjor, men ble på grunn av pandemien utsatt til i år. I fjor så takket både leder og de to nestlederne som sitter i dag, ja til gjenvalg. Det var et premiss vi hadde med oss da vi skulle starte arbeidet frem mot det som var det planlagte landsmøtet i fjor. Hvis vi går et halvannet år tilbake så var Eline med i komiteen. Så signaliserer hun på første møte at hun ønsker å gå ut av komiteen, fordi hun hadde blitt foreslått til flere verv i Dnj som hun kunne tenke seg å si ja til. Vi rakk imidlertid ikke å komme i gang med arbeidet før landsmøtet ble utsatt et år, og det var derfor naturlig at Eline fortsatt satt i komiteen.

Før årsskiftet fikk vi beskjed fra Kari Aarø om at hun likevel ikke ønsket å ta gjenvalg som leder.  Vi kom tidlig i kontakt med Lena Henriksen som vi mente ville være en god kandidat til å overta som leder, men på grunn av Lenas jobbsituasjon var det ikke naturlig å flagge dette før det ble gjort i forrige utgave av Tidsskriftet. Lederspørsmålet ble derfor tidlig avklart. Så kontaktet vi de andre nestlederne for å høre om de fortsatt var villig til å ta gjenvalg, men i mellomtiden hadde det skjedd forhold på jobbfronten hos disse som gjorde at de nå takket nei til gjenvalg. Da var det naturlig å starte prosessen med den øvrige ledergruppen på nytt, og dermed trakk Eline seg fra komiteen, forklarer Huitfeldt.

 

Geografisk fordeling

Paul Larsen forteller at de har lagt vekt på geografisk fordeling og at de skulle få inn kandidater med forskjellig bakgrunn.

‒ Det har vært viktig å få med representanter fra både akademia og de som jobber i felten. Vi har hatt mange som vi har spurt om å de vil stille, men mange har takket nei. De som har gjort det har vært i klinisk arbeid. Kanskje er det så krevende at det er vanskelig å ta et verv ved siden av en jobb. Vi også tenke at den som er første nestleder også må være den som kan ta over som leder om noe skulle skje. Vi føler at vi nå får en toppledelse av Dnj som er fremoverlente og kan representere vår forening på en offensiv, faglig og god måte utad, sier han.

 

Lena Henriksen

Tone Selmer Olsen begrunner innstillingen på Lena Henriksen som ny leder med at hun har en faglig tyngde gjennom den posisjonen hun har som professor ved Oslo MET.

‒ Hun har vært aktiv i Dnj i mange år og har jobbet innenfor de fleste deler av faget. Hun er ikke redd for å gå ut med tydelige meninger og delta i debatter. Det så vi senest på den internasjonale jordmordagen 5. mai. Vi vil ha en leder som ikke er redd for å snakke offentlig og som samtidig er grundig og troverdig. Det er viktig for å at vi skal verve medlemmer og beholde medlemmer. Hun er godt likt og ikke kontroversiell på noen måte. Det er viktig å ha en samlende leder. Samtidig vet vi at Lena har god erfaring i å snakke med politikere og helsemyndigheter. Det er også en fordel at hun kan stille opp raskt, og være tilgjengelig der de politiske avgjørelsene som vedrører faget vårt tas.

Vi trenger en som kan være aktiv i debatter og slå i bordet med faglighet. Det får vi i Lena, sier hun.

 

Eline Skirnisdottir Vik

Anette Schaumburg Huitfeldt forteller at Eline sa at hun både kunne tenke seg å stille som nestleder eller som leder av Feu.

‒ Det er valgkomiteen som har landet på at hun er best til første nestleder. Det er viktig at vi har en første nestleder som er sterk og kan ta over hele ledelsen hvis det skulle bli aktuelt. Hun flagger veldig at hun vil det beste for Dnj. Også hun er synlig i mediebildet og tør å snakke i offentligheten. Med Eline får vi en karismatiske ledere som kan markere oss i forhold til NSF. Hun har også en sterk faglig tyngde og selv om hun de siste årene har viet seg til akademisk arbeid har hun vært mange år i ulike jobber som utøvende jordmor. Eline har også jobbet mye med det globale. Vi vet også at Lena har et sterkt ønske om samarbeide med Eline. Det er viktig at vi har en sterk toppledelse, sier Huitfeldt.

 

Katrine Holm Lamo

Paul Larsen understreker at det er viktig at Dnjs toppledelse også har betydelig tyngde på lønnsforhandlinger og vet hvordan det er å være tillitsvalgt ute på arbeidsplassene.

‒ Det får vi definitivt med Katrine. Hun er arbeideren her. Katrine jobber på en liten avdeling i Harstad, men har også arbeid i svangerskapsomsorgen samtidig som hun jobber med hjemmefødsler. Hun har vært drivkraften bak Nordlyskonferansen og kan organisasjonsarbeidet. Hun har vært aktiv i tillitsvalgtapparatet i UNN. Selv har jeg forhandlet lønn sammen med henne i mange år, og vet hun er en med tydelige meninger og gjennomslagskraft.  Hjemmefødsler er også viktig å ha med i bredden i faget vårt, sier han.

 

Nytt Faglig etisk utvalg

De tre i valgkomiteen er samstemte i at vi med forslaget til nytt Faglig etisk utvalg (Feu) får en utrolig kompetent gruppe.

‒ Vi synes at det bør være en med doktorgrad som sitter som leder av Feu. Ingvild Nedberg har en fersk doktorgrad, men har lenge markert seg med stor faglig kapasitet. Med seg i utvalget får hun

Ellen Blix som representerer erfaring og kontinuitet. Det gjør nok også at Ingvild som er ferskere synes det er lettere å ta en ledelse her. Hilde Bringedal har en master i jordmorfag og jobbet i mye utlandet. Det er også et viktig perspektiv å få med inn i vårt faglige arbeid. Jeg tenker at Feu og sentralstyret utfyller hverandre bra. Dette er ikke kontroversielle motsatser og samarbeid er viktig.

Det er viktig å ikke skape uro med de vi velger. Vi skal stå samlet og ha støtte i hverandre, sier Anette Schaumburg Huitfeldt.

 

Valgkomitéens innstilling, valg 2022: 

Leder:                 Lena Henriksen

Nestleder I:        Eline Skirnisdottir Vik

Nestleder II:       Katrine Holm Lamo

 

FEU:                   

Leder                     Ingvild Nedberg

Medlem                 Ellen Blix 

Medlem                Hilde Bringedal 

Varamedlem        Hanna Oommen 

 

Desisorer:     

Nora Pran

Wenche Rotvold

Bli bedre kjent med kandidatene her: 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.