Ny politisk ledelse i Den norske jordmorforening

Under Den norske jordmorforening sitt 48. landsmøte i Sola 22.-23. september ble det valgt ny politisk ledelse i Dnj.

Foto: Sonja Balci ved OsloMet. 

På torsdag og fredag ble det diskutert jordmorpolitikk og gjennomført valg av ny politisk ledelse i Den norske jordmorforening. Lena Henriksen, professor i jordmorfag, ble valgt som ny politisk leder. Eline Skrinisdottir Vik ble valgt som 1. nestleder og Katrine Holm Lamo som 2. nestleder. Ingvild Nedberg ble valgt som ny leder av FEU. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

- Det var stort og ikke minst rørende å bli klappet inn som ny leder. Et nydelig øyeblikk som jeg aldri kommer til å glemme. Jeg er takknemlig for denne tilliten og så glad for muligheten til å være leder for Dnj. Jeg er meget motivert til å jobbe for foreningen og jordmorfaget og gleder meg til å ta fatt, forteller ny politisk leder Lena Henriksen.

Kort om Lena:

Lena er 50 år og profossor i jordmorfag. Har erfaring fra Sykehuset Innlandet, Elverum, Ullevål og svangerskapsomsorg i Søndre Nordstrand. Er fagutviklingsjordmor på Ullevål i 20% stilling. Hun har vært sekretær og leder i det som før var Oslo fylkesforening. Har vært vara til sentralstyret og vært med i redaksjonsrådet til tidsskriftet en årrekke. Lena engasjeres av det meste som handler om jordmorfag!

- Akkurat nå er jeg mest engasjert i jordmorutdanning og det å få utdannet flere jordmødre. Jeg er også opptatt av at jordmødre skal få bruke hele sin fagkompetanse og kontinuitet i omsorgen.

Du kan lese mer om Lena Henriksen her:

Resolusjoner fra landsmøtet

Under Den norske jordmorforening sitt 48.landsmøte ble det vedtatt fire resolusjoner som vil være førende for foreningens sitt arbeid de neste to årene:

  • Dnj skal jobbe for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Dette for å sikre kontinuitet som vil øke kvaliteten på tjenesten og imøtekomme de ønsker fra kvinner og familier som har fremkommet i den siste tidens samfunnsdebatt. Dnj vil se på muligheten for å implementere «case-load midwifery»-modellen i en norsk setting.
  •  Dnj skal være en pådriver for 5-årig enhetlig jordmorutdanning. Dnj mener at dette vil sikre at jordmor har den omfattende og komplekse kunnskapen som er nødvendig for å ivareta kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. På denne måten vil jordmor kunne få brukt hele sitt kompetanseområde til beste for befolkningen.
  • Dnj må jobbe for å utdanne flere jordmødre og beholde jordmødre i stillingene. Dnj vil være pådriver for at jordmors kompetanse og ansvar skal verdsettes og synliggjøres både gjennom lønns- og arbeidsvilkår, og for en seniorpolitikk som gjør det mulig å stå i jobb til pensjonsalder.
  • Dnj skal jobbe for at jordmorledere har rammer som bidrar til at de har kompetanse og arbeidsvilkår som tilsvarer det kontrollspennet, budsjettet og fagansvaret som ligger til lederrollen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.