Viktig info om lønnsoppgjøret 2020 i helseforetakene: Forsinket utbetaling

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i noen av helseforetakene i område 10 i årets lønnsforhandlinger.

 Forhandlingene endte imidlertid med brudd for 8 helseforetak for NITO og 4 helseforetak for DNJ.

Helseforetakene dette gjelder er:

 • Sykehuset i Vestfold – NITO
 • Sykehuset Telemark – NITO
 • Sørlandet sykehus – NITO
 • UNN – NITO
 • Sykehuset Østfold – NITO
 • Sykehuset Innlandet – NITO
 • Helse Fonna – NITO
 • Vestre Viken – NITO og DNJ
 • St. Olavs hospital – DNJ
 • Oslo universitetssykehus - DNJ 
 • Helse Møre og Romsdal – DNJ

Bruddene gjelder i all hovedsak økonomien i hovedoppgjøret og manglende bruk av Spekters lokale forhandlingsmodell mellom oppgjørene. Vi er blant annet uenige i størrelsen på lønnstilleggene for 2020, hvordan man skal rekruttere og beholde erfarne jordmødre, samt beregning av ansiennitet et par steder.

På grunn av forhandlingssystemet i Spekter, blir ikke lønnsoppgjøret for deg og dine kollegaer effektuert før SAN og Spekter har funnet en løsning.

Praktisk sett betyr det at din eventuelle lønnsøkning blir etterbetalt på et senere tidspunkt, enn det som opprinnelig var planlagt. Det betyr også at alle variable tillegg (kvelds-, natt-, overtid-, etc.) blir betalt ut basert på «gammel lønn» frem til ny lønn er effektuert. Det er ikke vanlig å etterregulere variable tillegg i lønnsoppgjør.

 

Mekling – mulig streik

Meklingsdato er foreløpig ikke avtalt, men det skjer sannsynligvis i løpet av januar 2021.

Når en forhandling ender med brudd og mekling, er det alltid en fare for at partene ikke blir enige, og at det blir en streik.

Som forberedelse til meklingen foretar SAN ordinær konfliktplanlegging. Det betyr blant annet en vurdering av hvilke helseforetak som eventuelt vil bli tatt ut i streik. Også medlemmer i helseforetak som er blitt enige lokalt, kan bli tatt ut i streik. Ved en eventuell konflikt kan det bli markeringer på helseforetak som ikke tas ut i streik.

Alle medlemmer som blir tatt ut i streik får direkte beskjed om at dette.

 

Hold deg orientert

Nettsiden www.san.no vil bli holdt oppdatert under meklingen, og under en eventuell streik.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.