Vi oppfordrer våre medlemmer til å skrive avvik

– Vi har arbeidet hardt i flere år for å få på plass et kvalitetskrav som sikrer fødekvinnen en-til-en-omsorg i aktiv fødsel og vi gleder oss over at helseministeren endelig lytter til jordmødrene! Nå tar vi regjeringen på alvor og oppfordrer alle våre 2500 medlemmer om å skrive avvik. Kun avviksmeldingene vil kunne sikre at kvalitetskravet blir opprettholdt, sier Kristen Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening.

Det er på høy tid at kvinner i aktiv fødsel har en jordmor hos seg hele tiden. Forskning viser at en-til-en-omsorg i fødsel fremmer normale fødselsforløp og gir større tilfredshet hos kvinnene og partneren deres.

 

Viktig sak for Dnj
Sikring av en-til-en-omsorg for kvinner i aktiv fødsel har Den norske jordmorforening jobbet aktivt for over flere år. I resolusjonen fra landsmøtet i 2015 krever vi at grunnbemanningen ved fødeinstitusjonene tas opp til grundig vurdering straks – så liv og helse ikke går tapt. At helseministeren nå pålegger helseforetakene å dokumentere oppfølgingen av kvinner i aktiv fødsel er en seier for oss. 

– Jeg har hatt mange møter med politikere, helsedirektoratet og departementet for å påvirke denne saken, men ønsker spesielt å fremheve Sp’s Kjersti Toppe, hun fortjener ros for sitt engasjement for kvinnehelsen her i landet. 

 

Økt tilstedeværelse hos fødende i Helse-Midt
Som del av Legeforeningens Forbedringsprosjekt i Obstetrikk 2014/ 2015 ble det ved Fødeavdelingen på St. Olavs Hospital i Trondheim satt i gang et prosjekt for å øke tilstedeværelsen av jordmor i aktiv fase av fødselen. Prosjektet hadde tittelen "Trygg i fødsel med jordmor tilstede". 

Prosjektgruppen som besto av 3 jordmødre og 2 leger, ønsket å måle hvor mye jordmødrene faktisk var tilstede hos kvinnene i aktiv fødsel, og årsaker til at de ikke var kontinuerlig tilstede, og det ble utarbeidet et registreringsskjema for å måle hvor mye jordmødrene var på fødestua.

 – Før prosjektstart var jordmor tilstede i gjennomsnitt 79 prosent av tiden hos kvinnen i aktiv fødsel, mens tilstedeværelsen  i løpet av prosjektet gikk opp til 92 prosent, forteller Britt Sissel Aarseth Vedvik og Tone Selmer-Olsen, fagutviklingsjordmødre ved kvinneklinikken på St. Olav. 

Kulturendring, endring i arbeidsrutiner, bevisstgjøring og hyppigere avløsning nevner de som noen av faktorene som har vært med på å øke tilstedeværelsen. I Trondheim har de opprettholdt tilstedeværelsen på 93-94 prosent også etter prosjektslutt, målt ved flere stikkprøver. Resultatene fra prosjektet har blitt spilt inn til helsemyndighetene via Helse-Midt.

Et pålegg som krever ressurser
– Vi ber nå alle våre tillitsvalgte om å oppfordre våre medlemmer til å skrive avvik. Det er flott å dokumentere avvik, men det må gi resultater. Og vi mener at om kvalitetskravet skal oppfylles må det flere hender til i fødselsomsorgen – dette håper vil regjeringen vil se og følge opp med flere jordmorstillinger! Dnj jobber for en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Opprett jordmorstyrte enheter for friske fødende – dette vil avlaste de store fødeavdelingene!

Dnj vil følge implementeringen av dokumentasjonskravet nøye fremover.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.