Vårt standpunkt om hjemmefødsel og takster

Med bakgrunn i gårsdagens demonstrasjon og debatten som har pågått de siste dagene rundt kompensasjonsordningen for jordmødre under hjemmefødsler ønsker Den norske jordmorforening å gjøre noen presiseringer. 

Vi har i lang tid jobbet målrettet mot departementet for å få på plass en regulert takstordning tilpasset kvinnens og hennes fødselshjelpers behov. I 2015 og  i våres har Dnj fremmet forslag om en såkalt «hjemmefødselspakke» til Helse og omsorgsdepartementet.

I dette forslaget har vi tydeliggjort at jordmødre skal gis mulighet til å ha en assistent , eventuelt en jordmor 2, med seg under deler av fødselen, hvor assistent eller jordmor 2 vil kunne utløse en egen takst.  Vi  har jobbet for at takstene skal dekke all den hjelpen kvinnen trenger i forbindelse med hjemmefødsel, inkludert vaktberedskap ,fødselshjelp og barseloppfølging. Takstene må etter vår mening stå i forhold til den hjelpen som ytes og ikke kun dekke fødselshjelpen, slik de gjør i dag.Dnj jobber for at Helsedirektoratet skal definere hvilke kvalifikasjoner assistenten skal inneha.  Vi ser at jordmors mulighet til kompetansedeling er bedre med to jordmødre tilstede og at det er større fleksibilitet i tilbudet både for fødekvinnen og jordmor ved å være to jordmødre. Samtidig er Dnj opptatt av å ikke undergrave en jordmors autonomi. Én jordmor er godt rustet til å håndtere en fødsel alene, så  lenge hun er komfortabel med dette i henhold til forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven §4. Vi vil selvfølgelig fortsette å jobbe for at jordmødre, der de finner det nødvendig, kan tilkalle en kollega for å trygge fødselssituasjonen.Dnj jobber for å styrke desentraliseringen av fødselsomsorgen og har hele tiden lagt vekt på at hjemmefødsel som et av tilbudene her med de faglige tilretteleggingen og bevilgninger dette medføre

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.