Ullen tale om fødetilbudet

Helseminister Bent Høie varsler videre satsing på kreftbehandling og psykiatri og rus i sykehustalen han holdt i dag. Fødetilbudet nevnte han ikke.

- De små sykehusene er ikke problemet i dagens helse-Norge, men tvert imot en del av løsningen fremhold ministeren, og relaterte dette til blant annet det faktum at vi om få år vil få en fordobling av antall 70-åringer her i landet. Sagt på en annen måte så trengs sykehusene for å håndtere de utfordringer en stadig større andel eldre innbyggere gir.  Samtidig sa han at helsevesenet må bli flinkere til å jobbe i team og dele på oppgaver.

­- At han i redegjørelsen sin ikke nevnte de utfordringer vi har på dagens fødeavdelinger, og den usikkerhet mange som jobber på og sogner til de minste fødeavdelingene føler, er skuffende. Usikkerheten blir hengende i luften når han samtidig sier at vi skal ha de små sykehusene for å håndtere eldrebølgen, samtidig som han sier at vi må se på funksjonsfordelingen. Hvor er fødetilbudet i dette, spør Dnjs leder Kirsten Jørgensen som var til stede da Bent Høie fremførte sin times lange tale på Rikshospitalet.

- Naturligvis synes jeg det er bra at kreft og psykisk helse får mye oppmerksomhet og satsing. Dette er viktig for vår profesjon også. Positivt synes jeg også det er at han trekker frem en økt satsing på å få flere kvinnelige ledere i helsesektoren. Dette bør være til inspirasjon for våre medlemmer som har høy utdannelse, og absolutt bør være i stand til å ta administrative oppgaver ut over den rene kliniske ledelse, sier Kirsten Jørgensen.

Hun påpeker også at utdanningssaken, muligheten for å få en direkte utdanning av jordmødre med en femårig master, som Den norske jordmorforening har kjempet for lenge, nå blir enda mer aktuell.

- Høies påpeking av de utfordringer eldrebølgen gir, vil naturlig nok sette tilsvarende krav og prioriteringer for sykepleierutdanningen. Da er det meningsløst å bruke ressurser på en jordmorutdanning hvor tre år av utdanningen er basert på en sykepleierutdanning hvor mer og mer må baseres på geriatri. Skal vi sikre faglig trygge og spisskompetente jordmødre til fremtidens helsevesen må vi få en utdanning hvor kvinnehelse, barn og jordmorfag får prioritet fra første utdanningsdag, sier hun.

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.