Tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten

Tirsdag 5.mai avholdt Legeforeningen "Helsepolitisk verksted" og Den norske jordmorforeningen var invitert.

Tema for dagen var tverrfaglig samarbeid innen primærhelsetjenesten. -" Vi setter stor pris på at Legeforeningen tar initiativ til en slik gjennomgang og Dnj er svært interessert i å fortsette det tverrfaglige samarbeidet", sier styremedlem, Tine G.Aaserud, som representerte Dnj på arrangementet.

DNJ er meget positive til økt fokus på det tverrfaglige samarbeidet fordi vi mener at det vil kunne bidra til et bedre og mer helsefremmende tilbud til kvinnene og deres familier. Jordmødre og allmennlegene er viktige samarbeidspartnere og vi mener samarbeidet kan styrkes ytterligere og bli enda bedre enn det er i dag. 

Jordmødre har spesialistkompetanse på seksuell og reproduktiv helse, og på det normale innen svangerskap, fødsel og barsel. Det står i regjeringsplattformen at regjeringen ønsker å styrke den kommunale jordmortjenesten og nå er også forslaget om utvidede rekvisisjonsretten for jordmødre og helsesøstre vedtatt. Det er gjennomført flere vellykkede prosjekter med tidlig livsstilsamtale i svangerskapet og det er nå allerede innført i flere kommuner. Det er også et ønske å styrke barselomsorgen i kommunene og da spesielt tilbudet med tidlig hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Jordmødre kan bidra til en helhetlig og sammenhengende omsorg. 

Men hvordan skal vi få til gode samarbeidsrelasjoner mellom jordmødrene og allmennlegene?

Dnj mener at vi må opprette flere arenaer hvor vi kan  samarbeide om å utvikle de beste tilbud til pasientene/kvinnene og deres familier. En mulighet kan være samarbeidsmøter som er fast strukturert gjennom året, hvor man kan velge tema på rundgang, etterfulgt av drøfting og erfaringsutveksling.Det vil bidra til økt felles kunnskap som igjen kan medføre et mer smidig samarbeid hvor kvinnene og deres familier kan oppleve større trygghet. Når vi som fagfolk velger å deler kunnskap og erfaring, vil det sannsynligvis medføre en større trygghet på hverandres kompetanse - fremfor bekymring om at man tråkker i hverandres bed.

Dnj ønsker å bidra til å utvikle og styrke det tverrfaglige samarbeid til beste for kvinner, barn og deres familier!

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.