To nye professorer i jordmorfag – Dnj gratulerer

Denne uken ble både Bente Dahl og Anne Kaasen professor i jordmorfag. Den norske jordmorforening gratulerer!

Professor er den øverste stillingen i det vitenskaplige hierarkiet, og Den norske jordmorforening er glade for at jordmorfaget i Norge styrkes med Annes og Bentes kompetanse!

 

Bente Dahl har lang og bred erfaring som jordmor. Hun disputerte i mars 2015 ved universitetet i Bergen med ph.d. avhandlingen «Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples».  Bente er bosatt I Tønsberg og jobber I dag ved Universitetet i Sør Øst Norge.

Bente Dahls doktoravhandling bygger på tre studier om henholdsvis jordmødres erfaringer med lesbiske par, medmødres erfaringer med helsepersonell i fødselsomsorgen og lesbiske kvinners erfaring med helsepersonell på fødeavdelingen. Konklusjonen blir at kunnskap om seksualitet og seksuell orientering bør inkluderes i fødselsomsorgen, spesielt i utdanning av jordmødre. Når helsepersonell benytter anerkjennende språk og handlinger, motvirkes kvinnenes opplevelser av usikkerhet og usynlighet ved at man viser forståelse for at det eksisterer en rekker ulike måter å gjøre foreldreskap og familie på.

 

Anne Kaas jobber og forsker ved Oslo Met. Hun forsker blant annet på temaene "forsterovervåkning", "ultralyd i svangerskapet" og "psykologisk stress". I 2011 disputerte hun ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalies at ultrasound examination».

I avhandlingen viste Kaasen at ultralyd er svært pålitelig. Ved en undersøkelse av 288 svangerskapsavbrudd (1988-2004) var ingen ultralydfunn som ledet til svangerskapsavbrudd feil. I tillegg ble det målt psykologisk stressnivå hos gravide med og uten avvik, der man for første gang har målt psykologisk og fysiologisk stressnivå kort tid etter at fosteravvik ble oppdaget ved ultralyd.

I en stor gruppe på 180 gravide har man for første gang målt både psykologisk og fysiologisk stressnivå kort tid etter at fosteravvik ble oppdaget ved ultralyd i tidsperioden 2006 - 2010. Disse målingene ble sammenliknet med målinger hos en gruppe på 111 gravide med normale ultralydfunn. Det var et meget høyt psykologisk stressnivå i gruppen av gravide med avvik, mens det var et normalt nivå i gruppen uten avvik. Det var ikke forskjellig nivå av kortisol i de to gruppene, med og uten fosteravvik.

 

Den norske jordmorforening er glade for at jordmorfaget i Norge styrkes med Annes og Bentes kompetanse!

 

Du kan se hele oversikten over Bentes forskning her: https://www.researchgate.net/profile/Bente-Dahl

Hele oversikten over Annes forskning finner du her: https://www.researchgate.net/profile/Anne-Kaasen-2

Kilde bilder:
Anne Kaasen - Oslo Met
Bente Dahl - Universitetet i Bergen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.