Status-sjekk: Normal

Hvordan er normalfødsel-situasjonen i dag? Vi har snakket med ABC, Fødeloftet og Storken.

– Vi tar inn 21 kvinner i uken – første og flergangsfødende som vi følger opp i graviditeten i forkant av fødsel. Dette er en del av den helhetlige tankegangen hos oss på ABC. De fleste ukene er fulle, mens noen få ikke. Det er synkende fødselstall i Oslo, noe som også berører oss, forteller enhetsleder ved ABC, Torild Hvaal Møller.

I fjor hadde de 596 fødsler, mens de gjerne har ligget på over 600 tidligere år. Ved ABC er det kun to jordmødre på helgevakter, kveld og natt og ingen barnepleiere. Her blir damer flyttet ved misfarget fostervann, behov for CTG-overvåkning og drypp.

– Er kvinner i dag mer redde enn før?

– Ja, vi merker at telefonhenvendelsene har økt. Føde Gyn mottaket hos oss har rundt 5 800-6 000 telefonhenvendelser i løpet av en måned. Det kan virke som om det er mer frykt i samfunnet nå enn før, kanskje fordi man googler mer, nyheter slås gjerne stort opp og sprer seg fort. 

 

En annen befolkningsgruppe

Møller forteller at det er annen befolkningsgruppe som føder nå enn for 20 år siden. En gruppe som er vant til å få ting mer servert enn tidligere

– Det betyr ikke at de er mer bortskjemte eller at det er ment som noe negativt, men kvinnene i dag krever mer av oss enn det de gjorde før. Vi lever i et informasjonssamfunn og får mange spørsmål. Det er en endring vi må ta innover oss at er kommet for å bli. Men det gir oss noe å tenke på: Hvordan skal vi klare å opplyse og informere på en positiv måte slik at kvinnene ikke blir redde?  Økt behov for bemanning som følge av det, er et annet spørsmål. Grunnet færre fødsler blir imidlertid inntjeningen på enhetene dårligere, noe som vanskeliggjør mulighetene til å få flere midler, påpeker Møller.

Nye retningslinjer – færre pasienter

Enhetslederen forteller at de blir pålagt å utføre endel tidkrevende prosedyrer som følge av at de ligger under Oslo universitetssykehus. ONEWS av friske er et eksempel.

– Nye retningslinjer på svangerskapsdiabetes gjør dessuten at vi mister mange pasienter fordi kriteriene har blitt strengere, det samme gjelder måling av GBS i urin. Og når er det egentlig normalt å føde? Man induserer stadig flere. I OUS er det over 30 prosent som blir indusert i slutten av graviditeten. Man kan stille seg spørsmål ved om dette virkelig er nødvendig.

– Opplever du at det settes spørsmål ved behovet for ABC?

– Nei, vi er den eneste normalfødeenheten i Oslo. Med en lovbestemt tredeling av fødselsomsorgen står vi trygt. Men vi savner å være del av den nye sykehusplanleggingen som står på trappene. Foreløpige planer tyder på at ABC skal ligge som en egen avdeling på Aker sykehus. Vi håper å få være med på planleggingen videre. Det er en endring av barselomsorgen i Oslo. Helsestasjonene skal inn og overta oppfølging av kvinnene også rett etter fødsel på grunn av redusert liggetid i fødeenhetene.  

Strammere budsjett – flere spørsmål

Assisterende avdelingsjordmor Ingebjørg Teigen Sinnes (t.v) og Wenche Sola Maudal, avdelingsjordmor ved Fødeloftet i Stavanger. Her utenfor den jordmorstyrte enheten de har i 7 etasje. Foto: Maren Samnøen

Leder for Fødeloftet i Stavanger, Wenche Sola Maudal, kan vise til stabil tilgang av kvinner som føder hos dem, selv om fødselstallet totalt i regionen de siste par årene har sunket. Fødeloftet er bemannet til cirka 1 200 fødsler i året. I 2017 var det 1 249 fødsler og i 2018 var det 1 145 fødsler.

– Kvinner i dag er mer opplyst enn før. De har tilgang på mye informasjon og vet om valgmulighetene sine. Det gjør at vi ser en svak økning i bruk av epidural. Vi oppfordrer likevel damene til å komme til oss først – så sant de oppfyller kriteriene og er «grønne». Så kan de heller overføres til spesialenheten hvis de fortsatt ønsker epidural, forteller Maudal.

– Hvor presset er dere på å klare å opprettholde en jordmorstyrt enhet i sykehuset?

– Det er noe vi jobber aktivt med hele tiden. Nytt sykehus er planlagt med egen jordmorstyrt normalenhet og ønsket og behovet er forankret i sykehusledelsen. Likevel er det slik at når budsjettet blir stramt, dukker spørsmålet om det er nødvendig å kunne tilby en jordmorstyrt enhet opp. Fordi det tross alt er noe man kan velge vekk. 

Utvidet smertelindringstilbud på Fødeloftet

At flest mulig grønne damer føder hos dem, handler om god selektering og informasjon underveis i svangerskapet, men også om tilrettelegging underveis i fødselsforløpet, i følge Maudal.

– Vi utvidet smertelindringstilbudet i november 2018 med Elle TENS -elektromuskelstimulering, slik at flere føler de har nok smertelindring til å kunne klare å komme i mål hos oss. I tillegg tilbyr vi badekar, akupunktur, lystgass, steriltvannspapler og pudendalblokade. 

– Samtidig er vi bevisst alle de små tingene som i sin helhet fremmer utskillelsen av oksytocin og fremmer den normale fødsel. Som for eksempel tid hos den fødende, balanse mellom aktivitet og hvile, dobbeltsenger i stedet for fødesenger, ro, varme og dempet belysning. 

Storken med solid feste i befolkningen 

Hos Storken i Bergen hadde de nesten 1 300 fødsler i fjor, og har ligget jevnt rundt dette tallet i mange år nå. Avdelingsjordmor Kristin Aase Boge kan fortelle at rundt 15-20 prosent av kvinnene som kommer til Storken overflyttes til Føde 1 eller Føde 2, for ytterligere smertelindring, epidural.

– Er kvinnen urolig ved innleggelse eller i forløpet, fordi hun tror hun trenger epidural, oppfordrer vi kvinnene til å begynne hos oss, og prøve ut vårt tilbud. Hvis hun ikke kommer i mål med det, overflyttes hun. Det fører nok til at det blir en litt høyere overflyttingsprosent enn hvis vi kun rekrutterte de svært motiverte fødekvinnene. Samtidig gjør det at flere føler seg trygge til å gå i gang hos oss – og også ender med å gjennomføre fødselen sin her.

Boge opplever at Storken står sterkt i debatten rundt ressursbruk og behovet for en jordmorstyrt enhet.

– Dette er et tilbud kvinnene her ønsker og har vært vant til å ha. Det har en solid befestning både i fagmiljøet og befolkningen.

– Hva skjer når det nå bygges nytt kvinne- barne- og ungdomssykehus i Bergen?

– Vi planlegger overflytting hit om rundt fire år. Det blir en helt ny struktur og en ny måte å tenke og jobbe på. På Kvinneklinikken arbeidedes det nå med hva slags organisering og hvilke verdier vi skal ta med oss dit. Storkens plassering i den strukturen er under utarbeidelse, men er ikke avgjort enda. Jeg opplever imidlertid at alle ser verdien i en selektert fødselsomsorg og en jordmorstyrt enhet.

 

TEKST: KJERSTI JUUL

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.