Statsbudsjett 2021

I dag har statsbudsjettet 2021 blitt lagt frem.

Den norske jordmorforening er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke øremerkede midler til jordmorårsverk i helsetjeneste- og skolehelsetjenesten fra 40 til 60 mill. kr i 2021. Dette viser at vi har blitt hørt og at politisk arbeid nytter!

Helsedirektoratet fikk i september 2019 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå sammensetning av og kompleksitet i dagens fødepopulasjon og hvilke konsekvenser dette kan ha for kompetansebehov og bemanning på kvinneklinikkene.  Den norske jordmorforening er skuffet over at ikke rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" er fulgt opp med øremerkede midler. Alt som omhandler fødselsomsorgen i spesialisthelsetjenesten er lagt under rammen til de regionale helseforetakene. Det frykter vi ikke medfører noen endringer eller økte midler til fødeavdelinger.

Innføring av tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide vil medføre over 50 000 ekstra konsultasjoner årlig og en økt belastning på en allerede presset spesialisthelsetjeneste. DNJ stiller spørsmål om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal utføre disse konsultasjonene – og mener det i den forbindelse må utdannes flere ultralydjordmødre.

For øvrig er organisering, finansiering og iverksetting av øvrige anmodningsvedtak fattet i forbindelse med endringen av bioteknologiloven utredes av Helsedirektoratet med frist 1. november 2020. Dette utføres i samarbeid med aktuelle fagmiljøer i helsetjenesten. Vi vil komme tilbake med bredere oppdatering i november.

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.