Statsbudsjett 2021

I dag har statsbudsjettet 2021 blitt lagt frem.

Den norske jordmorforening er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke øremerkede midler til jordmorårsverk i helsetjeneste- og skolehelsetjenesten fra 40 til 60 mill. kr i 2021. Dette viser at vi har blitt hørt og at politisk arbeid nytter!

Helsedirektoratet fikk i september 2019 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå sammensetning av og kompleksitet i dagens fødepopulasjon og hvilke konsekvenser dette kan ha for kompetansebehov og bemanning på kvinneklinikkene.  Den norske jordmorforening er skuffet over at ikke rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" er fulgt opp med øremerkede midler. Alt som omhandler fødselsomsorgen i spesialisthelsetjenesten er lagt under rammen til de regionale helseforetakene. Det frykter vi ikke medfører noen endringer eller økte midler til fødeavdelinger.

Innføring av tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide vil medføre over 50 000 ekstra konsultasjoner årlig og en økt belastning på en allerede presset spesialisthelsetjeneste. DNJ stiller spørsmål om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal utføre disse konsultasjonene – og mener det i den forbindelse må utdannes flere ultralydjordmødre.

For øvrig er organisering, finansiering og iverksetting av øvrige anmodningsvedtak fattet i forbindelse med endringen av bioteknologiloven utredes av Helsedirektoratet med frist 1. november 2020. Dette utføres i samarbeid med aktuelle fagmiljøer i helsetjenesten. Vi vil komme tilbake med bredere oppdatering i november.

Ledige stillinger

Ønskjer du å arbeide ved føde- og barselseksjonen i Ålesund?
Vi har ledig 100% stillingar for jordmor med oppstart snarast, etter avtale med seksjonsleiar.
Tilsetting medfører tredelt turnus, med høve til individuell tilpassing for arbeidstakarar som har lang reisevei.  
Vi er ei spennande avdeling med eit stabilt og høgt kvalifisert fagmiljø. Vi har jordmor-poliklinikk med svangerskapskontrollar og ultralyd.
Mange av jordmødrene våre har spesialkompetanse innan ulike område. Vi har to fødestover med badekar, og tilbyr fødsel i vatn. Fullstendig utlysning finner du  her

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) er det ledig stilling som førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (jordmorfag).  I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet jordmorfag. Vi tilbyr blant annet spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø. Utlysningen finner du her:

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) er det ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (jordmorfag). Stillingsinnehavers hovedansvarsområde vil være masterutdanning i jordmorfag. I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet jordmorfag. Utlysningen finner du her:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.