Spørsmål og svar om streik

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik? Hva skjer med lønna di, og kan du ta ut ferie som planlagt? Her finner du svar på spørsmål rundt streik.

Hvem bestemmer hvem som tas ut i streik?

Det er DNJ i samråd med hovedsammenslutning og lokale tillitsvalgte som bestemmer hvilke grupper som skal omfattes av en streik.

 

Hva forventes av meg når jeg er i streik?

 • Når du er tatt ut i streik står du til disposisjon for Dnj så lenge streiken varer.
 • Så lenge streiken varer kan du ikke selv å velge å gå tilbake på jobb.
 • Så lenge streiken varer kan du ikke si opp din stilling.
 • Du blir ikke fritatt fra streiken selv om du sier opp ditt medlemskap i DNJ. En utmelding mottatt etter at streiken er varslet, effektueres første etter at streiken er avsluttet.

 

Hva skal du som ikke streiker gjøre?
Du skal gjøre jobben din som vanlig, verken mer eller mindre. Du som ikke streiker kan ikke pålegges å utføre arbeidet til de som er i streik. Dersom dette skjer, vil det bli oppfattet som streikebryteri.

 

Hvordan forholder jeg meg til arbeidsgiver når jeg er i streik?
Formelt sett blir arbeidsforholdet ditt midlertidig suspendert når du er i streik. Dette innebærer at alle forpliktelser arbeidsgiveren din har overfor deg opphører i den perioden streiken pågår, for eksempel stopper utbetaling av lønn og ferie innvilges ikke. All kommunikasjon mellom de streikende og arbeidsgiver skal under streiken skje gjennom streikekomitéen. Det kan være hensiktsmessig med daglige møter med administrasjonen ved den streikerammede virksomhet/arbeidssted.

Hvordan får jeg informasjon under streiken?
Det er den lokale streikekomitéen som er ansvarlig for å informere de som er i streik.

 

Hvordan avsluttes streiken?
En streik avsluttes på en av følgende måter:

 • Arbeidsgiver kommer de ansattes krav i møte
 • DNJ, eventuelt hovedsammenslutningen i offentlig sektor, velger å avslutte streiken.
 • Partene møtes til forhandlingsbordet igjen og blir enige.
 • Dersom det er fare for liv og helse kan det blir såkalt tvungen lønnsnemd. Da griper Stortinget inn og krever streiken avsluttet.

Du får melding om at streiken er avsluttet via e-post og sms.

 

Hva skjer med lønna mi under streiken?

Medlemmer som er i streik får streikebidrag fra DNJ. Det er nettolønn som utbetales. Du betaler ikke skatt av streikebidraget. Denne støtten sørger for at streikende ikke taper økonomisk, men vil nok ikke nødvendigvis dekke all arbeidsinntekt.

 • Tillegg som følger av oppsatt vakt-/tjenesteplan utbetales.
 • Streikebidrag betales ikke for streikedager som etter arbeidsplanen er fridager.

 

 Hva skjer med pensjonsordningen og forsikring?

 • Medlemskapet i virksomhetens pensjonsordning opprettholdes under streiken. Lovlig streik får ikke konsekvenser for retten til AFP. 

Kollegene mine streiker - hva gjør jeg? Lønnsforhandlingene er brutt og kollegene dine går kanskje ut i streik. Hva skjer nå, og hvordan skal du som ikke-streikende forholde deg?

Slik forholder du deg:

 • Du har plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.
 • Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
 • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner kan kun gjennomføres dersom ingen streikende er omfattet av planen.
 • Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik.
 • Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.
 • Stedfortredertjeneste for ledere (eller andre med særskilte oppgaver) som er tatt ut i streik, skal ikke utføres.
 • Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt DNJs sekretariat.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.