Satser på barna i Oslo

Byregjeringa setter derfor fart på det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Samtidig styrker vi hjemmetjenesten for at flere eldre kan bo hjemme lenger, sier Inga Marte Thorkildsen som er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

– Oppvekst er den viktigste veksten, og derfor vil vi bruke mer ressurser på barns første leveår.

- Med forebygging i dag sparer vi mange ressurser og menneskelige lidelser på lang sikt. Derfor vil byregjeringa øke bevilgningene til helsestasjonene neste år med 10 millioner kroner. Disse pengene vil sørge for at Oslos småbarn og småbarnsforeldre får de fastsatte helsekontrollene som de har krav på. I Oslo i dag mangler det 20 000 slike kontroller, og bare én bydel ligger på nivå med de faglige føringene fra staten.

- De første leveårene, inkludert svangerskapet, er avgjørende for barns videre utvikling og helse. Det er svært viktig at svangerskap- og fødselsomsorgen er god, at barn og foreldre følges tett opp den første tida etter fødsel og at barn som uteblir fra kontroller fanges opp raskt, sier Thorkildsen.

Helsestasjonen skal umiddelbart skal ta kontakt hvis foreldre uteblir fra kontroll.

Barnehjerne og barnevernet

Thorkildsen er opptatt av å hjelpe foreldre til å mestre oppgaven. Hun har jobbet med problematikken i mange år og skrevet bok om temaet.

- Det vi vet om barnehjernens raske utvikling, med potensial for varig skade ved store belastninger, tilsier at vi må være utålmodige på barnas vegne, sier hun. Barnevernet styrkes derfor med 13,4 millioner, som betyr at kuttene fra forrige byråd reverseres og at andrelinjebarnevernet tilføres i underkant av 7 millioner.

- Vi må også våge å bringe tabubelagte temaer på bane, som vold, rus og omsorgssvikt. Derfor skal det også gis opplæring i traumebevisst omsorg innen barnevernet, for å forebygge tvangsbruk og fremme trygghet og trivsel for barn, unge og ansatte, sier Thorkildsen. Oslo, 19. november 2015

100 nye stillinger

Byregjeringa legger også vekt på at innbyggere i Oslo skal kunne leve frie selvstendige liv.

- Befolkningen blir stadig eldre og mange med et sammensatt sykdomsbilde ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig, sier Thorkildsen. Hun understreker at om vi skal møte de nye behovene i omsorgen må vi vri innsatsen fra sykehjeminnleggelser til trygg og god pleie hjemme. - Da må vi ansette flere folk som kan gi denne omsorgen. Derfor legger vi inn 100 nye årsverk i hjemmetjenesten i 2016, et skritt på veien mot 500 nye årsverk i perioden, avslutter hun.

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.