Psykisk helse i svangerskapet

Den norske jordmorforening har gjennomført en spørreundersøkelse om psykisk helse blant kommunejordmødrene

Denne våren har det vært mye fokus i media på psykisk helse til gravide. Helsedirektoratet fikk i 2018 oppdrag om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 753, 24. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjøres en ny vurdering av behovet for å innføre et screening-tiltak for å avdekke depresjon blant gravide kvinner/ barselkvinner."

Helsedirektoratet ba om at anmodningsvedtaket må sees i sammenheng med det nordiske samarbeidsprosjektet Barnets 1000 første dager. https://www.1000dager.no/om-prosjektet Prosjektet er initiert av Nordisk ministerråd og ledet av helsemyndighetene på Island. Det er utarbeidet en situasjonsanalyserapport og en evidensrapport.

4 juni arrangerte Helsedirektoratet en workshop med aktuelle interessenter for å belyse, vurdere og innhente innspill for å utarbeide anbefalinger / satsninger som skal fremmes politisk. Situasjonsanalyserapporten fra det nordiske prosjektet viser at identifisering og tiltak for mentale helse har et stort forbedringspotensial i alle land.  Den norske jordmorforening var representert med leder Kari Aarø.

I forkant av workshopen gjennomførte Dnj en spørreundersøkelse blant våre kommunejordmødre

Formålet med undersøkelsen var å vite mer om hvordan gravides psykiske helse blir kartlagt av jordmødre i kommunene. Spørreundersøkelsen var åpen fra 12.-24. mai og vi fikk totalt inn 108 svar. Spørreundersøkelsen er derfor ikke representativ for alle kommunejordmødre, men gir et innblikk i hvordan jordmødre jobber med gravides psykiske helse. Resultatene har vi sendt helsedirektoratet sik at de kan ta det med som innspill til sitt arbeid. Dersom det kommer en ny høring om innføring av screeningsverktøy vil vi bruke undersøkelsen som grunnlag for våre innspill. Vi ønsker fortsatt at du tar kontakt dersom du har viktige innspill til dette temaet. Mer om undersøkelsen og barnets 1000 første dager kan du lese om i Tidsskriftet som kommer nå i juli.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.