Nytt oppdrag til sykehusene

10 juni fikk helseforetakene overlevert et justert oppdragsdokument for 2020, der de fikk et nytt oppdrag med å følge opp kompetanse- og
ressursbehov dokumentert i rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" i utvikling av fødeinstitusjonene. Arbeidet med rapporten ble ledet av helsedirektoratet i samarbeid med oss fra fagmiljøet, den ble sluppet 11 mars, den kunne ikke kommet på et mer uheldig tidspunkt og vi var redd den ville støve ned i en skuff.

Denne uken var Den norske jordmorforening sammen med NSF i møte med Statssekretær i HOD, Anne Grethe Erlandsen, der oppdraget og rapporten ble diskutert. Statssekretæren lovet å følge med videre, men samtidig sa hun at det nå var opp til de regionale helseforetakene å følge opp oppdraget.

"Vi jubler ikke før det er på plass en bedre bemanning på de store sykehusene. Vi som har jobbet opp mot foretaksledelsen i mange år og hørt på utallige økonomiberetninger vet at det er prioriteringer og økonomi som styrer. Det kan enda være langt frem for en bedre bemanning. Det er absolutt på sin plass å gi honnør til helseministeren som tar tak i problemstillingen og rapporten gir et godt og grundig bilde av fødselsomsorgen" sier leder Kari Aarø

Den norske jordmorforening er skeptisk til noe av innholdet i rapporten, spesielt sammenstillingen av jordmorårsverk og legeårsverk på de ulike sykehusene. Faren med en slik sammenstilling er at de med lavest dekning får økt stillingene sine, mens de med høyest dekning får ingen endring eller en reduksjon. Men vi vet at organiseringen er ulik og arbeidspresset er stort på alle de store fødeavdelingene. De små avdelingene må ha de ressursene de har for å gi en trygg og god fødselsomsorg i distriktene. Det viktigste i rapporten er situasjonsbeskrivelsen som legene og jordmødrene kommer med. Både riksrevisjonens rapport, Den norske jordmorforening sin medlemsundersøkelse og NSF sin medlemsundersøkelse viser at vi står ovenfor et alvorlig problem når det gjelder å rekruttere og beholde jordmødre. Rapporten peker derfor på at helseforetakene bør ha en langsiktig plan for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene slik at behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen blir dekket. Dette er viktig å ta tak i. Den norske jordmorforening mener dette handler om en arbeidshverdag med hodet over vann, turnuser som er levelig å gå i og stillinger som er knyttet til kvinneklinikken/fødeavdelingen, ikke stillinger der nyutdannete blir en del av sykehusets bemanningssenter. Kampen er ikke over men kanskje er vi på rett vei.

Helse og omsorgsdepartementet har i tillegg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å revidere 'Et trygt fødetilbud'. Vi ønsker en slik revidering velkommen og er klar til å bidra i arbeidet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.