Mannlige jordmødre

Er jordmoryrket et unaturlig yrkesvalg for menn? – I Norge anno-2021 tror jeg vi har kommet så langt at de fleste ikke tenker så mye over det, sier jordmor Christer Holst.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre 2/2021. Denne sommeren publiseres artikler fra Tidsskrift for jordmødre digitalt til glede for nye lesere.

Tekst: Kjersti Juul, Foto: Privat

– Som mannlig jordmor handler det om å være trygg i seg, sier Gunnar Baumgarten-Austrheim (bildet).

I sin masteroppgave har jordmor Heidi Renberg foretatt en kvalitativ studie om mannlige sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til hvorfor så få menn utdanner seg til jordmor. Hvordan yrket presenteres i samfunnet og opplevelsen av at det er et feminint yrke forbeholdt kvinner hører med til faktorene. Tilgang på mannlige rollemodeller blir understreket som en viktig forutsetning for å rekruttere flere menn til faget.

            De mannlige sykepleierne som er med i studien forestiller seg at en mannlig jordmor må forsvare sitt yrkesvalg og arbeide ekstra hardt for å bli tatt seriøst av pasientene og av samfunnet generelt på grunn av yrkets feminine fremtoning. En oppfatning Christer Holst (43) kan avkrefte. Han er i dag en av seks mannlige jordmødre som er medlem i Den norske jordmorforening.

– De få gangene jeg har fått kommentarer knyttet til å være mannlig jordmor, har det vært utelukkende positivt. Det hender at folk er litt nysgjerrige på hvordan jeg endte opp som jordmor, men i Norge anno-2021 tror jeg vi har kommet så langt at de fleste ikke tenker så mye over det, sier Holst som ble ferdig utdannet jordmor i 2014.

 

God praksis ble utslagsgivende

Holst tror det er en gjengs oppfatning blant mannlige jordmødre, at man ikke ønsker å bli knyttet til kjønnet, men primært bli regnet som en jordmor – som gjør en god jobb.

Hva liker du best ved jobben din?

– I jobben som jordmor treffer jeg så mange hyggelige folk. Å få være med på en så stor opplevelse i folks liv er fantastisk. Jeg liker også godt arbeidsmiljøet og den tverrfaglige dynamikken mellom sykepleiere, barnepleiere og jordmødre, forteller Holst som jobber ved Nordlandssykehuset

            I Renbergs studie kommer det frem at deltagerne mener det stilles en forventning til at mannlige sykepleiere skal arbeide ved de maskuline områdene innen sykepleierfaget. Disse områdene beskrives som avdelinger innen psykisk helsevern eller somatiske avdelinger i sykehus som anses som akutte og høyteknologiske. For Christer Holst var jordmoryrket aldri noen nøye planlagt karrierevei. Tilfeldighetene ville ha det til at han havnet på sykepleierutdannelsen. Da ønsket om flere utfordringer meldte seg, stod valget mellom anestesi og jordmor.

– Den gode erfaringen jeg hadde fra praksis på fødeavdelingen i Mo i Rana ble utslagsgivende, forteller Holst om yrkesvalget.

 

– De få gangene jeg har fått kommentarer knyttet til å være mannlig jordmor, har det vært utelukkende positivt, sier Christer Holst.

Kjønn er underordnet

Kan du i kraft av å være mann tilføre noe eget/annet i jobben som jordmor?

– Jeg tror det viktigste er at jobben blir gjort av en profesjonell utøver. Om det er en mann eller dame er underordnet. I ethvert fag er man ute etter flinke folk som kan gjøre en god jobb. Kanskje spesielt når man jobber med mennesker, er det nettopp de menneskelige egenskapene og kunnskapen om faget, som går foran kjønn.

Holst mener man må bort fra «boks-tankegangen».

– Man kan ikke gruppere i «menn» og «kvinner», vi er alle enkeltindivider og i jordmorfaget går møte med de fødende og partneren mye på kjemi. Jeg opplever for eksempel ikke å få bedre kontakt med pappaene som er med under fødselen, enn det mine kvinnelige kollegaer gjør, påpeker Holst.

– Opplever du yrkestittelen som kjønnsekskluderende?

– Jeg synes det er en fin, gammel og ærverdig tittel, som vi bør ta med oss videre. Det er noe rotfestet ved jordmor-tittelen. Jordmødre jobber innenfor et bredt felt. Ordets betydning -  hva en jordmor er og gjør er nedarvet gjennom generasjoner. Det viktigste er at de som bærer tittelen, gjør sitt beste for at de gravide og fødende skal føle seg vel ivaretatt, ikke hva slags kjønn de har, påpeker Holst.

 

Trygg i seg selv

Gunnar Baumgarten-Austrheim (58) som jobber ved Stokmarknes sykehus har i løpet av sine ti år som jordmor, aldri opplevd noen negative reaksjoner. Valg av yrket kom da han som akupunktør, ble bedt om å holde et kurs for jordmødre.

– Jordmødrene syntes jeg hadde et godt lag med de fødende, og jeg ble oppfordret til å videreutdanne meg til jordmor, forteller Baumgarten-Austrheim som på dette tidspunktet tok sykepleierutdannelsen ved siden av virke som akupunktør.

Hva synes du om selve yrkestittelen?

–Jordmor er en tittel jeg bærer med stolthet. Jeg har hørt yngre sykepleiere diskutere begrepet, men å skulle finne opp et nyord for at flere skal tørre å søke, har jeg ingen tro på. Som mannlig jordmor handler det om å være trygg i seg, og kanskje ha litt selvironi og humor på det, smiler jordmoren.

 Kjønnsubalanse:

 

*Først i 1972 kom en lovendring, som gjorde det mulig for menn å utdanne seg til jordmor.

* Norges første mannlige jordmor ble utdannet ved Statens jordmorskole i Bergen i 1978

*I Storbritannia ble det tillatt for menn å utdanne seg til jordmor så sent som i 1983.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.