Lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2019

Akademikerne og Dnj var i streik fra fredag 24. mai til og med mandag 27. mai. Det var akademikermedlemmer i bystyrets sekretariat og byrådsavdelingen som fysisk var ute i streik. Resultatet etter mekling og streik er at Dnj og Akademikernes medlemmer får det samme som de tre andre hovedorganisasjonene fikk i forhandlingene natt til 1 mai. Dette var Akademikerne klar over at ville være et utfall, da tre organisasjoner hadde signert på et oppgjør med en gitt ramme ville ikke mer penger komme etter en mekling/ streik, slik er det. Men dette var en svært viktig markering for å si at nok er nok og en del av en strategi for Akademikerne.

Resultatet for Akademikerne og Dnj er 2,62% for alle over lønnstrinn 32, med virkningsdato fra 28. mai, da streiken ble avsluttet. Alle under lønnstrinn 32 får 12 000 kr.

Dnj hevder dette er et lønnsoppgjør med lavtlønnsprofil, som vi av erfaring vet at det stort sett ender med i Oslo kommune. Dvs. jo mindre man tjener jo mer får man av prosentmessig uttelling. Det kan man lese av illustrasjonen/grafen under her. 

Når vi snakker om reallønnsvekst og hva andre i samfunnet for øvrig får, så er det prosent man snakker om, ikke kronetillegg.

Resten av samfunnet vil ligge omlag 3,2% (frontfaget) i år for å få (antatt) reallønnsøkning, mens alle som ligger over lønnstrinn 32 i Oslo kommune får 2,62%(datovekst) i årets oppgjør. Dette betyr dessverre ikke reallønnsøkning slik snittet i resten av samfunnet får. Regner man makro på dette for å få en ramme som helt nøyaktig kan sammenlignes med frontfaget, dvs. med overheng fra fjoråret og justert for virkningsdato, ender våre medlemmer like fullt på en ramme på i underkant av 3%.

Dnjs medlemmer (og andre som ligger fra lønnstrinn 32 og oppover) er med på å finansiere at lavtlønte får mer prosentmessig. Dette er vi i Dnj lite fornøyd med på vegne av våre medlemmer. Vi mener lønnsforhandlingene bør skje ute i den enkelte bydel/etat i Oslo kommune hvor kompetanse, ansvar og resultater skal lønne seg. Det vil jo nødvendigvis føre til at noen får mer enn andre. Da er det basert på noe annet enn slik det er i dag hvor lønnsfordelingen skjer sentralt langt fra den enkelte arbeidstaker, og jo mer du tjener jo mindre prosentmessig får du. 

Det må presiseres at Dnj har partsrett etter dok.24 foreningsvis på lik linje med alle andre fagorganisasjoner som er en del av hovedavtalen i Oslo kommune. Det betyr at Dnj ivaretas slik alle Akademikerorganisasjonene gjør gjennom at en forhandlingsdelegasjon utpekt fra Akademikerne kommune forhandler med Oslo kommune, men at det er hver enkelte fagforening som kan forkaste eller godta et forhandlingsresultat.

8.00 8. desember - 16.00 9. desember 2021
10.00 8. desember - 14.00 9. desember 2021
8.00-16.00 7. februar 2022
8.00 10. februar - 16.00 11. februar 2022
8.00 4. april - 16.00 5. april 2022

Ledige stillinger

Seksjonsleder - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Fødeseksjon, Drammen sykehus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no. Søknadsfrist 16.12. Søk her

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.