Kuttet på ABC er en ytterligere svekkelse av fødetilbudet i Norge

Den norske jordmorforening reagerer sterkt på at ABC nå mister sitt tilbud om svangerskapskontroller til sine fødende. Dette har vært en av grunnsteinene i tilbudet. Forskning viser at et tilbud der jordmor følger den fødende gjennom svangerskap, fødsel og barsel fører til flere normale fødsler og mindre bruk av epidural. 

Birthe Ariansen, jordmor ABC

– Ledelsen ved OUS begrunner nedleggelse av tilbud om svangerskapsomsorg ved ABC med at spesialisthelsetjenesten ikke skal holde på med svangerskapskontroller. Men bakgrunnen til at dette skjer er at ledelsen trenger jordmorressursene til å ta seg av alle andre spesial aktiviteter som skjer på fødeavdelingen, som for eksempel det enorme antallet igangsettelser som utføres. Videre viser ledelsen til at vi må se det store bildet – men det er jo nettopp det vi gjør på ABC. Vi ser det store bildet, hvor vi følger mor og barn hele veien. Tilbudet på ABC er evidensbasert, vi jobber i tråd med all forskning og det har vi gjort ved ABC i 22 år. Vi stiller oss bak Ellen Blix, med flere, sitt innlegg i Dagsavisen; ABC er et flaggskip!,sier Birthe Ariansen,  Dnj-jordmor ved ABC.

Første skritt mot nedleggelse?
Den norske jordmorforening er bekymret for alle de 3 lavrisiko enhetene i Norge nå når det skal bygges nye sykehus. Vi er redd for at dette grepet på ABC er et første skritt på veien til nedleggelse. I desember sendte vi innspill til ny nasjonal helse og sykehusplan der skriver vi følgende: 

  • En differensiert fødselsomsorg er en god fødselsomsorg. Med gode seleksjonskriterier viser både nasjonal og internasjonal forskning at jordmorstyrt omsorg gir flere normale spontane fødsler uten bruk av smertelindring. 
  • Den norske jordmorforening mener at ny nasjonal helse og sykehusplan må sørge for ivaretagelse av en desentralisert og differensiert fødselsomsorg og at alle dagens fødeinstitusjoner må bevares. 
  • Det må sikres at når det bygges nye sykehus så ivaretas prinsippet om lavrisikoenheter slik som Storken i Bergen, ABC på Ous og fødeloftet i Stavanger. Disse må videreføres som selvstendige enheter slik de er i dag.

 

Hvor er politikerne? 
–  ABC Storken og fødeloftet er alle lavrisikoenheter som er med på å ivareta og drive jordmorfaget fremover. ABC er i en særstilling som eneste tilbud der den fødende får oppfølging av de samme jordmødrene også i svangerskapet. Vi ser en økende grad av medikalisering i fødselsomsorgen. Lav risiko enheter som ABC er viktig for å ivareta den normale fødsel og styrke kvinnenes tro på egne fødekrefter. Rammene i helseforetakene er for stramme og når kutt skal gjøres blir det ofte kuttet i fødselsomsorgen. Det er ikke bare ABC det nå kuttes i men også Ullevål team blir rammet. Det må bli slutt på denne raseringen av fødetilbudet i Norge. Dette er et resultat av innsatsstyrt finansering og New Public management.  Vi trenger en annen finansiering av fødselsomsorgen. Vi må bygge en fødselsomsorg for fremtiden som er robust og som kan ivareta både de små fødeavdelingene i landet og de store der de kompliserte fødslene blir ivaretatt. Her må politikerne på banen, sier Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening. 

Kampklare
– Vi er takknemlige for all støtten vi fikk under demonstrasjonen denne uken. Dette er starten - vi kommer ikke til å gi oss. Det er uforståelig at man ønsker å ødelegge et tilbud som fungerer så bra, som har så flotte resultater. Vi bør heller spørre oss om hvorfor vi ikke etablerer lignende tilbud andre steder? Ved å fjerne svangerskapskontrollene ved ABC river de hjertet ut av avdelingen vår og vi blir tilskuere til at fødselsomsorgen går i revers og at tilbudet vårt raseres! Det kan vi ikke akseptere. Vi forventer at ledelsen viser handlingskraft og gjør det som er rett, sier en kampklar Ariansen.  

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.