KURS: Forebyggende internettbasert program for gravide og barselkvinner

En opplæring i forebyggende internettbasert program for gravide og barselkvinner (Mamma Mia) – kursrekke med oppstart 29. februar.

Mamma Mia er et internettbasert program for gravide og barselkvinner, utviklet for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse for mor og barn. Mamma Mia er gratis og er fritt tilgjengelig for alle gravide gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. Mamma Mia kan tilbys som en del av den ordinære helsestasjonstjenesten, men for å være mest virksom bør denne typen selvhjelpsprogrammer helst tilbys med god oppfølging og støtte fra jordmor og helsesøster underveis.

Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) ønsker derfor å tilby en kursrekke for jordmødre og helsesøstre som vil utnytte muligheten dette programmet gir på best mulig måte. Etter endt kurs skal alle deltakere kunne bruke Mamma Mia med gravide og barselkvinner i helsestasjonstjenesten eller ved fastlegekontoret. Deltakelse forutsetter derfor at tjenestestedet utvikler en plan for implementeringen av Mamma Mia, og fordrer derav også at helsestasjonen har utstrakt samarbeid med den/ de som følger opp gravide i kommunen. Deltakere på kurset inngår i samtidig evaluering, og får både konkret opplæring og veiledning underveis i kurset.

Les mer om kurset og meld deg på HER.

8.00 8. desember - 16.00 9. desember 2021
10.00 8. desember - 14.00 9. desember 2021
8.00-16.00 7. februar 2022
8.00 10. februar - 16.00 11. februar 2022
8.00 4. april - 16.00 5. april 2022

Ledige stillinger

Seksjonsleder - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Fødeseksjon, Drammen sykehus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no. Søknadsfrist 16.12. Søk her

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.