Kari Aarø er ny leder av Den norske jordmorforening

– Jeg er utrolig stolt og beæret over å bli leder for Den norske jordmorforening. Med engasjementet fra landsmøtet i ryggen er det med stort pågangsmot vi nå skal fortsette arbeidet med å forbedre og trygge arbeidsvilkår for jordmødre i Norge og fremme kvinnehelse og likestilling, sier nyvalgt leder, Kari Aarø.  

– Vi er jordmødre med hele oss. Å jobbe for å bevare jordmorfaget er spesielt viktig for meg. Vi skal sørge for at jordmors kompetanse blir sikret og verdsatt. Jordmors arbeidsoppgaver skal ikke erstattes av andre yrkesgrupper. Å verdsette jordmødre betyr også å forbedre lønn og arbeidsforhold. Vi vil arbeide for å øke bemanningen og grunnlønnen for jordmødre i helseforetakene. Dette vil være med på å beholde sårt trengt jordmorkompetanse i helseforetakene. Vi må få helsemyndighetene til å forstå at dette er en nødvendighet for å gi et trygt fødsels, - og barseltilbud, sier Aarø.

Arbeidet for en reel differensiert svangerskaps, – fødsels- og barselomsorg engasjerer Aarø veldig.
–  Det er på høy tid kvinner får det tilbudet de selv ønsker. Dette betyr blant annet at kvinner skal kunne velge om de ønsker å gå til fastlege eller jordmor under svangerskapet. Det betyr at kvinner skal kunne velge hvor og hvordan de vil føde. Og det betyr at kvinner skal kunne velge om de vil bli på sykehuset etter fødsel eller om de ønsker oppfølging av jordmor hjemme i barseltiden.

Resolusjoner fra landsmøtet

Under Den norske jordmorforening sitt 47.landsmøte i Fredrikstad 20.-21.september ble det vedtatt tre resolusjoner som vil være førende for foreningens sitt arbeid de neste tre årene:

  • Dnj krever fortsatt at en arbeider for en differensiert og desentralisert svangerskaps, – fødsels- og barselomsorg, og vil jobbe for kvinnens rett til å velge hvor hun vil gå til svangerskapskontroll og hvor hun vil føde, samt at hjemmefødsler blir et reelt alternativ for de kvinner som ønsker det.
  • Dnj skal jobbe for at én-til-én-omsorg fra jordmor under aktiv fase av fødselen skal bli et krav i fødselsomsorgen, uten at dette skal gå på bekostning av barselomsorgen.
  • Jordmors utdannelse, kompetanse og ansvar skal verdsettes. Dnj krever at grunnlønnen for jordmor i helseforetakene skal heves til minimum 600 000 kroner ved 10 års ansenitet innen 2020.

Kort om Kari Aarø:

Kari Aarø er 44 år og fra Bergen. Hun har 18 års erfaring som jordmor, og har bred erfaring gjennom forskjellige stillinger ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært involvert i et tverrfaglig prosjekt i Bergen kommune som omhandler svangerskapsomsorg. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.