Kampen om de gravide

Sommeren har vært preget av flere medieoppslag fra kvinner som ikke får time hos jordmor i løpet av svangerskapet.

Lege Kari L. Mogstad spør i et innlegg i Aftenposten 06.09 om «hvor virkelig jordmormangelen er» og setter spørsmålstegn ved om det er sammenheng mellom jordmormangel og utrygg oppfølging i svangerskapet

Mogstad spør videre hvorfor det nevnes så sjeldent at også fastlegen tilbyr full forsvarlig omsorg for de gravide. 

Vi skal ikke bestride at mange fastleger gjør en god jobb i svangerskapsomsorgen. Men sommerens medieoppslag viser at gravide ØNSKER å gå til jordmor. Mange forteller at de føler at jordmor har bedre tid til dem enn fastlegen. Jordmor bruker også mye tid på å forberede den gravide til fødselen. Selv i denne «opplysningstiden» hvor alt kan leses på nettet, er mange gravide usikre og har mye på hjertet som tidligere kanskje ble delt i et kvinnefellesskap.

Studier viser at kvinner som har gått til jordmor i svangerskapet har færre komplikasjoner i forbindelse med fødsel, så jordmortjenesten er både en menneskelig og samfunnsøkonomisk ressurs. Stortingsmelding nr. 26 (primærhelsemeldingen) som skal opp i Stortinget til høsten, anbefaler også at jordmortjenesten skal inn igjen som en pålagt tjeneste i kommunene.  I tillegg anbefales det en tidlig konsultasjon i svangerskapet for å kartlegge livsstil og levekår. Det har også kommet sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet om tidlig hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Hvis alt dette skal være gjennomførbart, er det åpenbart at det må ansettes flere jordmødre.

Når nær 200 kommuner ikke har ansatt jordmor og når det gjennomsnittlig er ca 0.7 jordmorårsverk pr kommune, så ER det jordmormangel, Kari L. Mogstad. Det står i retningslinjene for svangerskapsomsorg at kvinnene skal kunne kan velge, men valget er ikke særlig reelt hvis det ikke er finnes en tilgjengelig jordmor.

For jordmødre handler det om å kunne tilby våre kvinner den omsorg de ønsker og har krav på. Vi tror også på et tverrfaglig samarbeid, men da må kvinner ha et reelt valg.Det er ingen tvil om at jordmødre er en viktig ressurs i kvinnehelsetjenesten, de har god kunnskap og er billigere i drift enn leger, og de kan bidra til kortere ventelister hos fastlegene slik at de som er syke får den hjelpen de trenger raskere. Det er nok jordmødre til å fylle de fleste stillingene. Bruk dem der hvor de trengs.

Det er flott at Kari L. Mogstad er bekymret for at det er for få jordmødre i sykehusene. At flere fødende må være alene i aktiv fase av fødselen er svært bekymringsfullt som Den norske jordmorforening også deler, men dette er en helt annen sak.

Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening
Trude Thommesen, nestleder i Den norske jordmorforening 

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.