Jordmødre villige til å streike for et nytt lønnssystem i Oslo kommune

Akademikerne, som Dnj er i samarbeid med, brøt natt til 1.mai årets forhandlinger med Oslo kommune. Bruddet går til mekling hos riksmeklingsmannen den 23.mai, med mulighet for streik fra den 24.mai.

Kun sentrale forhandlinger

Dnj har i overkant av 30 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune. Dette er et eget tariffområde som skiller seg fra resten av kommune-Norge som har en felles tariffavtale. De har også for jordmødre og andre akademikergrupper lokale, kollektive forhandlinger. Oslo kommune ligger i helt den andre skalaen med sentrale forhandlinger. Sist det var lokale forhandlinger i Oslo var tilbake i 2014.

På høy tid med endringer

Ida Engen, juridisk rådgiver i Dnj, som representerer Dnj i forhandlingene og mekling, sier det er på høy tid at Oslo kommune tar innover seg at et systemskifte presses frem.

– Å ikke kunne forhandle lokalt i den enkelte bydel, men at alt skjer sentralt, i praksis i rådhuset langt unna den enkelte arbeidstaker er veldig gammeldags. Vi ser at våre medlemmer i Oslo kommune sitter på lang erfaring og ansiennitet og mye kompetanse, dette får de ikke noe igjen for med dagens lønnssystem, sier Engen. Mange av de har vært pådrivere for å starte opp med hjemmebesøk i sin bydel, starte prosjekter for å nå innvandrerkvinner angående seksuell helse og med å utvikle en god jordmortjeneste i hver enkelt bydel, dette må belønnes og det middelet har ikke arbeidsgiverne i den enkelte bydel pr i dag.

- Ser man på tariffavtalen i Oslo kommune og tabellen man finner der, ser man også at jordmødre i utgangspunktet ligger på samme lønnsramme og trinn som helsesøstre og spesialsykepleiere, fortsetter Engen. Det er etter Dnjs syn er urimelig at jordmor ligger på samme ramme, tatt i betraktning at jordmor har en femåring utdanning (6-årig løp) og har et helt annet ansvar og kompetanse enn både helsesøster og spesialsykepleier. Dette underbygges ho også av at jordmor har egen selvstendig autorisasjon, avslutter Engen.

Urettferdig lønnssystem

Dnjs hovedtillitsvalgte i Oslo kommune, jordmor i Alna bydel, Ingebjørg Coward, er også enig i at det er på høy tid med endringer.

– Vi ser at forskjellene i lønn mellom bydelene er enorme. Vi har mange med lang og tilnærmet lik ansiennitet men vi ser at de ligger svært forskjellig lønnsmessig. Når man oppnår et visst nivå i den lønnsrammen man er står man på stedet hvil og kan risikere da å stå der i mange år uten å gå opp noe. Vi har flere som har tatt mye ekstra kompetanse og tatt initiativ til prosjekter i sin bydel, uten at dette gir noe form for uttelling lønnsmessig, sier Coward.

Meklingsfrist er natt til torsdag 24.mai og Akademikerne har meldt totalt 383 ansatte i streik fra torsdag 24.mai dersom man ikke kommer til enighet. I først omgang er ingen av Dnjs medlemmer tatt ut.

Bildet: Hovedtillitsvalgt Dnj Oslo kommune, Ingebjørg Coward.

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.