Ja til en differensiert og desentralisert fødselsomsorg – med følgetjenestegaranti!

- Vi trenger en differensiert og desentralisert fødselsomsorg. Og for kvinner som bor i distriktet trenger vi en garanti for følgetjeneste med jordmor i ambulansen  - dette har ikke kvinner i dag, sier Kirsten Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening.

Ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har fordoblet seg de siste årene. I 2012 ble 176 barn i Norge født hjemme uten at det var planlagt, mot 104 planlagte. Den norske jordmorforening finner det urovekkende at et økende antall kvinner føder uten hjelp av en kvalifisert jordmor, og vi vil hevde at vi i Norge ikke har et fullgodt tilbud til kvinner som av ulike årsaker opplever at de ikke rekker frem til planlagt fødested. Regjeringen deler ikke samme oppfatning; i Innstilling. 197 S (2015–2016) fra Helse og omsorgskomiteen står det: Hva angår transportfødsler, viser flertallet til at det ifølge informasjon fra de regionale helseforetakene ikke er noen økning i ikke-planlagte fødsler utenfor sykehus, og at disse har ligget ganske stabilt på ca. 400 fødsler per år fra og med 2010 til og med 2014.

Flere barn fødes utenfor sykehus
Våre tall er derimot hentet fra Gunnarsson et al., 2014 som sier: I dag fødes 7 av 1000 norske barn ikke-planlagt utenfor institusjon, mot 4 av 1000 noen år tilbake. Tallene til Gunnarsson baserer seg på fødslene i Norge mellom 1999 til 2013 og det er disse tallene vi bør forholde oss til da dette er tidsperioden vi har sentralisert omsorgen mer enn noen gang. I løpet av de siste 30 årene har man redusert fra 95 fødeinstitusjoner til 51, og de helsefremmende effektene man så for oss med denne sentraliseringen klarer man så langt ikke å dokumentere. Videre viser internasjonale studier en betydelig risiko for det nyfødte barn når fødsel skjer utenfor sykehus - og da spesielt med tanke på premature, setefødsler, tvillinger og andre kompliserte svangerskap. Da hjelper det ikke om mor har tilbud om hotellopphold nær sykehuset rundt termin, om hun er en av de som føder prematurt i en ambulanse.

 

Følgetjenesten nedprioriteres
I 2011 viste en nasjonal undersøkelse at 79 prosent av norske kommuner manglet en formalisert følgetjeneste (Egenberg, Puntevoll, & Øian, 2011). Forfatterne konkluderte med at en mer enhetlig og forutsigbar prehospital fødselsomsorg bør etableres. Etter dette ble ansvaret for følgetjenesten flyttet fra kommunenivå til de regionale helseforetakene med den hensikt å utjevne den påpekte skjevheten i tilbudet. Likevel ser man i praksis at følgetjenesten stadig nedprioriteres.

Nord-Hordaland er ett eksempel på dette. Den norske jordmorforening vil gå så langt som å hevde at denne politikken medfører at fødselsomsorgen blir et uverdig risikoprosjekt for familier i distriktet. I takt med sentraliseringen av omsorgen burde også terskelen for å sende ut ambulanse justeres tilsvarende. En studie som baserer seg på tall fra Vestfold og Troms viser derimot det motsatte: jo lengre avstander ambulansen må kjøre, jo lengre tid tar det for ambulansesentralen å bestemme seg for å i det hele tatt å sende ut en ambulanse (Folkestad, Gilbert, & Steen-Hansen, 2004). Den samme studien fant at kun to av totalt 28 kommuner oppfylte Helsedepartementets anbefalte krav til prehospital responstid, noe som er urovekkende i seg selv.

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.