Ingen grunn til optimisme

Leder publisert i Tidsskrift for jordmødre 8/2018 
Da er høsten her, og med det er kampen om pengene i statsbudsjettet i gang. Det ble en brå start med høring i statsbudsjettet allerede tredje uken som leder. Statsbudsjettet gir meg ingen grunn til optimisme for svangerskap- fødsel og barselomsorgen i 2019. Det synes jeg vi fikk gitt tydelig beskjed om. I kommunene er det fortsatt en forsiktig økning til helsestasjon og skole- helsetjenesten,  men det er ikke gitt noen føringer for disse midlene. Det er på høy tid at jordmors oppgaver blir en skal-tjeneste i retningslinjene for svanger- skapsomsorgen.

Når det gjelder spesialisthelsetjenesten er det flere forhold som gjør at helseforetakene kommer til å få strammere rammer også i 2019. ABE-reformen, dyrere medisiner og økte investeringer til å bygge nye sykehus gjør at det ikke blir noen økning i midlene til selve driften. Høsten betyr også at budsjettene i helseforetakene blir lagt frem. Tilbakemeldingene fra sykehusene er stort sett de samme, fødeavdelingene får nye krav om innsparinger til neste år. Inntjeningen er for dårlig, det har vært for få fødsler. Det forundrer meg at når det snakkes om helse, så måles vi i inntjening og antall utførte prosedyrer, men når det er snakk om for eksempel brannberedskap, er det ikke slik. Misforstå meg rett, jeg er selvsagt glad for at vi har brannkonstabler på vakt hele døgnet hele året i tilfelle brann. Likevel, de får ikke beskjed om at i år har det vært for få branner så til neste år nedbemanner vi. De har døgnbemanning fordi de ikke kan vite når neste brann er. Selv om vi kan estimere cirka antall fødsler fremover, så vet vi ikke hvor mange som føder i dag og i morgen eller hvor mange av fødslene som blir kompliserte og trenger ekstra ressurser. En fødsel mindre i døgnet på en fødeavdeling sees på statistikken, men merkes ikke inne på avdelingen. Helseministeren sier at vi har en av de beste fødselsomsorgene i verden. Den er vi nå i ferd med å bygge ned!

Denne uken gikk Ann Sissel en av mine aller beste kollegaer, av med pensjon. Hun har en enorm erfaring gjennom å ha jobbet i over 30 år som jordmor, mange år i 100 prosent stilling. Hun er trygg, kunnskapsrik og har en unik jordmorintuisjon. Uansett hvilken situasjon hun har vært i de siste årene, har hun stått støtt ved kvinnens side og tatt det store ansvaret det er å være jordmor. Vi trenger sånne trygge, gode jordmødre i fremtiden også. Da må de nyutdannete jordmødrene få muligheten til å bli det gjennom å få 100 prosent stillinger. Det tar år å bli trygg i jordmorrollen, med en 50 prosent stilling tar det enda lengre tid. Min opp- fordring fremover vil være at det må satses på å gi jordmødre attraktive 100 prosent stillinger i helse- foretakene. Vi har en stor jobb foran oss til å få politikerne til å forstå det!

Kari Aarø

Leder av Den norske jordmorforening

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.