Høydepunkter fra Arendalsuka

Hvert år samles politikere, organisasjoner og næringsliv i Arendal, til det som ofte beskrives som Norges største demokratiske dansegulv – Arendalsuka. Jordmorforeningen var til stede for å sette kvinnehelse, fagkompetanse og trygge arbeidsvilkår på dagsorden.

Differensiert fødselsomsorg

Sommeren har vært preget av mediesaker om hektiske tider ved enkelte av landets fødeavdelinger, og modige kvinner har stått frem med gripende historier om sine opplevelser. Jordmødre har fortalt om travle vakter og forhold som har gjort det vanskelig å utøve en jordmorfaglig forsvarlig tjeneste. Dette ble et naturlig bakteppe for debatten Dnj arrangerte på Arendalsuka, som også hadde et særlig fokus på differensiert fødselsomsorg.  

Hvordan står det til med dagens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og hvordan sikrer vi reell valgfrihet og brukermedvirkning for kvinner? Det var blant spørsmålene vi stilte under torsdagens debatt.

I panelet deltok:

  • Lena Henriksen, leder i Jordmorforeningen
  • Tove Elise Madland, stortingsrepresentant (Ap)
  • Amalie Kollstrand, vararepresentant i Arendal bystyre (H)
  • Agnethe Lund, overlege ved Kvinneklinikken i Bergen
  • Elisabeth Swärd, spesialrådgiver i Norske kvinners sanitetsforening

Debatten ble ledet av Eline Skirnisdottir Vik, nestleder i Dnj.

Dnj-leder Lena Henriksen var klar i sin tale, og etterlyste en ny finansieringsmodell som sikrer verdige forhold for alle involverte parter i fødselsomsorgen:

«Vi har allerede mye kunnskap om hva kvinner forventer av fødselsomsorgen, og hvordan vi kan bedre utfordringene politisk. Nå trenger vi løsninger og handlekraft.»

Blant politikerne i panelet var det bred enighet om at jordmødre fortjener både bedre arbeidsvilkår og høyere lønn. Hvordan dette skal løses i praksis er imidlertid mer uklart. Skal lønnsnivået til offentlig ansatte kun være et ansvar for partene i arbeidslivet?

Elisabeth Swärd fra Sanitetskvinnene understreket behovet for å heve statusen til kvinnehelse. Swärd har sittet i det regjeringsoppnevnte Kvinnehelseutvalget, og den nylig framlagte rapporten deres påpeker nettopp dette: Både i den medisinske verden og i samfunnet for øvrig har typiske kvinnesykdommer lavere status enn såkalte «blålyssykdommer». Organiseringen av helsevesenet gjør at kvinnehelse gir mindre inntjening i kroner, og er til hinder for at kvinner får den hjelpen som de trenger og har krav på.

«Når livets største øyeblikk blir det verste som har skjedd»

Hvordan kan vi ta bedre vare på gravide og fødende kvinner? Ivaretas familienes psykiske helse i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen? Det var tema da Institutt for psykologisk rådgivning inviterte til panelsamtale.

I panelet deltok:

  • Cecilie Ramona Kåss Furuseth, programleder, podcasten Unntakstilstand
  • Emma Johannessen, psykolog, Institutt for psykologisk rådgivning
  • Margrethe Gleditsch, psykolog, Institutt for psykologisk rådgivning
  • Lena Henriksen, leder i Jordmorforeningen

I møte med eksperter innen famileterapi og veiledning, var det enighet om at jordmormangel er kritisk for kvinnehelsen. Lena Henriksen understreket at vi både må sikre rekruttering til yrket, og samtidig sørge for gode nok arbeidsvilkår til at jordmødrene blir værende i jobben sin:

«Et økende problem er mangel på jordmorfaglig kompetanse i tjenestene. Vi er bekymret for at dette går på bekostning av oppfølgingen av den psykiske helsen.»

Faglig tilstedeværelse

I Arendal fikk vi møte ferske jordmorstudenter, med påfølgende arbeidsplassbesøk på Arendal helsestasjon. Her fikk vi en gjennomgang av det viktige arbeidet som gjøres i kommunehelsetjenesten, og de varierte og spennende mulighetene som finnes innen jordmoryrket.

Siden 2014 har Jordmorforeningen vært godt representert med egen stand på Arendalsuka, og i år var intet unntak. Våre tillitsvalgte har stått på for å synliggjøre faget og foreningen gjennom gode samtaler og interessante diskusjoner med besøkende.

I tillegg har vi prioritert tilstedeværelse på en rekke arrangementer knyttet til arbeidsliv, profesjonspolitikk, kvinnehelse og likestilling. For Dnj er det viktig å ha en aktiv dialog med andre yrkesgrupper, sivilsamfunnsorganisasjoner og beslutningstakere innenfor vårt fagfelt. Slik kan vi best mulig belyse de ulike sidene av utfordringer i helsevesenet, og jobbe sammen for å finne løsninger på felles problemstillinger.

Vi takker for en innholdsrik uke og ser fram til neste år!

 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.