Hjemmefødsel: Ny takst for sekundærjordmor foreslått

Vi gleder oss over at at vi blir hørt! Helse og omsorgsdepartementet foreslår Ny takst for sekundærjordmor ved planlagt hjemmefødsel i høringen "Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp" som nettopp har blitt sendt ut.  Den norske jordmorforening har i lang tid jobbet målrettet mot departementet for å få på plass en regulert takstordning tilpasset kvinnens og hennes fødselshjelpers behov. I 2015 og  2016 har Dnj fremmet forslag om en såkalt «hjemmefødselspakke» til Helse og omsorgsdepartementet.

I våre forslag til HOD har vi tydeliggjort at jordmødre skal gis mulighet til å ha en assistent , eventuelt en jordmor 2, med seg under deler av fødselen, hvor assistent eller jordmor 2 vil kunne utløse en egen takst.  Vi  har jobbet for at takstene skal dekke all den hjelpen kvinnen trenger i forbindelse med hjemmefødsel, inkludert vaktberedskap, fødselshjelp og barseloppfølging. Les mer om vårt tidligere arbeid her. 

Høringsbrev og høringsnotat: 

Svarfrist for høringen er 28.juni.
Dersom du har innspill til høringen setter vi stor pris på å høre fra deg.
Kontakt kirsten@jordmorforeningen.no i god tid før 28.juni. 

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.