Hilsen fra Afghanistankomiteen

Kjære alle jordmødre,  tusen hjertelig takk for deres innsats på den internasjonale Jordmordagen 5.mai og for at dere står på hvert år for å støtte utdanning av jordmødre på landsbygda i Afghanistan. Afghanistan er fortsatt et av landene der det er farligst å føde. Helsevesenet i landet er under hardt økonomisk press og derfor er det veldig viktig at vi støtter dem. Utdanning av jordmødre redder liv og dere er med på å hjelpe oss å utdanne flere jordmødre i landet.

Vi retter stort takk til alle jordmødre og andre støttespillere som i regi av Den norske jordmorforening, enten jogget, stått på stand eller delt ut boller for å markere denne viktige og betydningsfulle dagen.  Det er kommet inn penger fra forskjellige kanter av landet, alt fra Kristiansand i sør til Sandnessjøen i nord og mange andre steder. Deres innsats redder liv! I år ble det samlet inn 64 437,- NOK, som går direkte til arbeidet i Afghanistan. Tusen takk! 

For deg som vil lese mer:  

Afghanistankomiteen har nylig gjort en undersøkelse blant studenter som ble ferdig utdannet i 2016. Det viser seg at de fleste som er utdannet fra våre skoler har fått jobb på klinikker og sykehus etter endt skolegang. De er takknemlige for å ha fått muligheten og de er fornøyde med å kunne hjelpe kvinner i sine landsbyer. De nyter nå stor respekt i lokalsamfunnet i kraft av sitt yrke.

Jamila forteller:

«Jeg er så glad for at jeg fikk sjansen til å bli jordmor! Jeg føler meg heldig som hadde så dyktige lærere. Et halvt år etter at jeg var ferdig med utdanningen min, fikk jeg jobb som jordmor på et fylkessykehus. Hver tredje dag har vi nattskift på jobben. Da jobber vi 30-timers vakter. Arbeidsmengden er veldig stor, med mellom 25 og 30 fødsler per vakt. Dagvaktene består av sekstimers skift. Det er svært hektiske dager på sykehuset og vi tar imot mange pasienter hver dag fra alle distriktene rundt hvor det ikke finnes et godt helsetilbud. Mangelen på kvalifisert helsepersonell og jordmødre er stort, også i landsbyen min. Derfor tar jeg også imot mellom fire og fem pasienter daglig hjemme hos meg selv».  

Noen av jordmødrene melder dessverre om utfordringer til det å få seg jobb i Afghanistan. Få stillinger ved sykehus og klinikker er en årsak. Korrupsjon og nepotisme gjør også at noen blir eksludert og holdt ute av arbeid. De aller fleste rapporterer at selv om de ikke har ordinær jobb, fungerer de som jordmødre i landsbyen sin. Dette viser at investering i utdanning av jordmødre ikke er bortkastet selv om helsesystemet svikter. Jordmødre når ut til kvinner som trenger hjelp uansett om de har en formell jobb eller ikke!

En utfordrende sikkerhetssituasjon

Med støtte fra DNJ har Afghanistankomiteen nå 219 jordmødre og helsesøstre under utdanning i fire ulike provinser i Afghanistan. Skolen i Jalalabad er dessverre midlertidig stengt som følge av sikkerhetssituasjonen. For å ivareta sikkerheten for studenter og lærere besluttet Afghanistankomiteen og lokale helsemyndigheter å stenge skolen i juli etter at flere helse og utdanningsinstituasjoner i Nangarharprovinsen var utsatt for angrep. Dette viste seg å være en klok beslutning, for 31. juli ble jordmorskolen i Jalalabad påført omfattende skader. Brann spredde seg fra et nærliggende bygg som var blitt angrepet. Dette er første gang vi har måttet stenge en jordmorskole over lengre tid.

Undervisningen pågår som normalt i Laghman, Kapisa og Khost. Vi opplever stor pågang hver gang det åpnes for opptak av nye studenter, og mange av studentene våre kommer fra områder som er kontrollert av væpnede opposisjonsgrupper. Jordmødre nyter stor respekt og har en sterk stilling på den afghanske landsbygda. Barne- og mødre-dødeligheten i Afghanistan har vært blant de høyeste i verden. Etter mange års innsats fra afghanske myndigheter og fra internasjonale organisasjoner er situasjonen blitt bedre. Tilgang til kvalifisert helsehjelp er det viktigste enkelttiltak som kan settes inn for å redusere barne – og mødre-dødelighet. Afghanistankomiteen har drevet utdanning av jordmødre siden 2002, og har utdannet 15 % av alle registrerte jordmødre i landet og målet er å utdanne enda flere.
Vennlig hilsen fra

Liv Kjølseth
Generalsekretær Afghanistankomiteen

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.