Helseministeren setter ned arbeidsgruppe

- Dette har vi jobbet hardt for! 
Den norske jordmorforening har i lang tid varslet om problemene innenfor fødselsomsorgen knyttet til bemanning og finansiering, blant annet gjennom vårt innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan, i stortingshøringer, og samtaler og møter med helseministeren, departementet og helsepolitikere. Det er svært gledelig at vi blir hørt, sier Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening.

- Arbeidsgruppen ledes av direktoratet, og består blant andre av de to jordmorforeningene og alle helseregionene. De skal se på bemanningssituasjonen, seleksjonskriteriene og finansieringssystemet, sier Bent Høie til TV 2.

Den norske jordmorforening og NSF sendte i juni brev til helseministeren med bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene, spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp. Fredag 30.august var både Dnj og NSF dialogmøte med Høies statssekretær, Anne Grethe Erlandsen, om bemanningen ved kvinneklinikkene. 

-   Det tar vi på alvor. I samråd med jordmorforeningene får derfor Helsedirektoratet et oppdrag om å sette ned en faggruppe som skal gå dypere inn i problemstillingen. De skal se på om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet, sier Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Leder, Kari Aarø, var på Dagsnytt 18, 2september, der hun diskuterte bemanningssituasjonen for jordmødre og finansieringsmodellen ved helsefortakene med helseministeren og Senterpartiets Kjersti Toppe. Se klippet her: Jordmormangel, NRK. 

Aktuelle lenker: 

Nytt oppdrag for å trygge fødetilbudet i Norge, HOD, 03.09.2019

Jordmødre varsler om høyt arbeidspress – nå vil helseministeren rydde opp, TV2 03.09.2019

8.00 8. desember - 16.00 9. desember 2021
10.00 8. desember - 14.00 9. desember 2021
8.00-16.00 7. februar 2022
8.00 10. februar - 16.00 11. februar 2022
8.00 4. april - 16.00 5. april 2022

Ledige stillinger

Seksjonsleder - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Fødeseksjon, Drammen sykehus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no. Søknadsfrist 16.12. Søk her

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.