Helhetlig omsorg og sommerbemanning

Leder Tidsskrift for jordmødre 5.2019

Denne måneden besøkte jeg Grorud helsestasjon. Det var virkelig oppløftende å se hva de har fått til der. Men ingenting kommer gratis og jordmødrene har jobbet for å få på plass tilbudet de har.

I 2015 ble de inspirert av prosjektet Fafus og gikk i gang med å søke midler for å kunne gi minoritetskvinner tilbud om etterkontroll og prevensjonsveiledning. Nå får alle dette tilbudet. Med seg på laget har de hatt ledelsen. Vil du lese mer om Grorud helsestasjon finner du en reportasje om dem i tidsskriftet 3/2017 på «min side».

Det er bra at jordmødre står på for tjenesten. Vi i Den norske jordmorforening ser likevel at flere steder er det vanskelig å få med seg ledelsen på laget. Det er vanskelig å få argumentert godt nok for en helhetlig tjeneste til de gravide og barselkvinnene selv om det står i retningslinjene og i loven hva helsestasjonen skal inneholde. Nå i disse dager jobber Helsedirektoratet med å utarbeide et forslag til ny finansieringsordning for jordmortjenesten i kommunen. Her har Dnj blant annet gitt innspill på at vi mener at jordmødre må være faglig leder for jordmortjenesten. Da kommer jordmor lettere i posisjon til å argumentere for flere jordmødre i tjenesten. Selv om administrativ leder skal være profesjonsnøytral ser vi at disse stillingene ofte blir utlyst med krav om helsesykepleierutdanning. Oppfordringen fra Helse- direktoratet er klar: jordmødre må søke disse stillingene og påpeke at dette kravet ikke kan stilles. Vi ser også at de stedene der jordmor har faglig leder som en del av sin stillingsbeskrivelse, er det lettere å få til flere jordmor- stillinger, selv om administrativ leder er sykepleier eller helsesykepleier.

Så nærmer sommeren seg, og Dnj har satt søkelys på bemanningen på de store fødeavdelingene. På Nordisk jordmorforbund sitt møte på Island i mai, diskuterte vi bemanningen i de ulike nordiske landene. Vi har de samme utfordringene. Jordmødre blir utbrent og orker ikke jobbe i det tempoet og med så få ressurser. På selve kongressen ble det også lagt frem forskning på dette. Gjennom hele året får Jordmorforeningen tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte om at det ikke er samsvar mellom ressurser og bemanning. Flere av våre tillitsvalgte har vært ute i media og beskrevet situasjonen nå før sommeren. Noen har spurt om hvorfor vi ikke setter fokus på dette hele året. De tillitsvalgte tar dette opp hele året, men det er før sommeren at media viser sin interesse for det og lager sak på det. Tidsskriftet sin spørreundersøkelse viser tydelig at jordmødrene mener det ikke er samsvar mellom ressurser og arbeidsoppgaver, og flere har vurdert å slutte. Vi mener at helseministeren må ta dette på alvor. At vi har en god fødselsomsorg i Norge skyldes at vi har dyktige jordmødre og leger. Nå må noe gjøres for at det skal være jordmødre som ønsker å jobbe på sykehusene også i fremtiden. Stikkordene er bemanning, 100%-stillinger som jordmor, lønn og levelige turnuser. Dette skal Den norske jordmorforening fortsette å ha fokus på. Jeg ser frem til den dagen vi går sommeren i møte og kan si at ja dette blir en bra sommer både for de fødende og de som jobber her.

Ønsker alle en fin sommer.

Kari Aarø

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.