Gratulerer med den internasjonale jordmordagen 5. mai!

Hilsen fra politisk leder Kari Aarø.

Det er en ekstrem situasjon å føde i krig.

Det er krigshandlinger og krig i flere land i verden i dag, krig føles ekstra tett på nå som det er krig i Europa. I media kan vi lese om at sykehuskjellere i Ukraina blir omgjort til fødestuer og barselrom. Kvinner føder mens sykehus blir angrepet. Beregninger viser at ca. 80.000 kvinner kommer til å føde barn i Ukraina de neste månedene. Under flere konflikter og krigshandlinger får vi meldinger om at fødeavdelinger har blitt brukt som planlagte mål, som i Afghanistan og Jemen. Midt oppi dette finnes det en jordmor, en lege eller annet personell. Det går ikke an å forestille seg hvordan det er å jobbe med fødselsomsorgen i land der det er krig og krigshandlinger, men vi forstår at det er farlig. Farlig for kvinnene, farlig for jordmoren.

5. mai er den internasjonale jordmordagen. Jordmødre over hele verden markerer den viktige jobben jordmødre gjør gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Det er en dag det er fint å se litt ut over egne grenser. I år er det nærliggende å tenke på de som føder og jobber under krig. Den norske jordmorforening ønsker derfor å markere dagen med temaet "jordmor i solidaritet". Jordmor i solidaritet med kvinner og barn som føder på flukt eller i krigsherjede land. Jordmor i solidaritet med jordmødre og fødselsleger som kjemper for å bistå og redde mor og barn under ekstreme forhold. Selv om vi har mye å stri med her hjemme så vet vi at både jordmødre og de fødende er trygge.

Hver dag dør rundt 800 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel i verden. Årlig dør ca 2,5 millioner nyfødte og 99 % av disse mødrene bor i lavinntektsland. Årsakene til dødsfallene er i hovedsak at mor og barn ikke får kvalifisert fødsels- og helsehjelp. Kvinner dør av blødninger, infeksjoner, sykdom og hygieniske forhold. Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått, dersom flere fikk tilgang på hjelp fra jordmor og lege under fødsel. Med enkle grep kan en jordmor stoppe en blødning under fødsel og redde både mor og barn. Jordmødre verden over gjør en uvurderlig jobb, hver eneste dag, i svangerskapet, under fødsel og i barseltiden. I Norge forbinder de fleste en fødsel med noe positivt og en gledelig familiebegivenhet. For millioner av kvinner er en fødsel forbundet med risiko. Med en jordmor tilstedte kunne mange av disse dødsfallene vært unngått. Vi må vi investere i jordmødre dersom vi skal nå et av FNs bærekrafts mål om å redusere mødre- og spedbarns dødeligheten innen 2030. Vi må investere i jordmødre, de er en investering for fremtiden, for barna, mødrene og familien.

Til alle landets jordmødre: gratulerer med den internasjonale jordmordagen! Vær stolt over den jobben du gjør i svangerskapet, under fødsel og i barseltiden, du gjør en stor forskjell.

Hilsen Kari Aarø
Politisk leder i Den norske jordmorforening

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.