Foreldrepermisjon, mødre- og fedrekvoter

Dagens ordning for foreldrepermisjon er diskutert i «NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene». I utredningen anbefales det at foreldrepermisjon skal deles 50/50 mellom mor og far, uten valgfrie uker. Begrunnelsen er likestilling og kvinners yrkeskarriere og lønnsutvikling. Dette forslaget støtter ikke Dnj i sitt høringssvar med henvisning til mors særstilling ved svangerskap, fødsel og amming, samt at individuelle hensyn krever at foreldrene har valgfrihet i hvordan man balanserer arbeid og familieliv. 

Foreldre har i dag rett til 49 uker foreldrepermisjon (100% lønn) eller 59 uker (80% lønn). I perioden 2005-2013 ble fedrekvoten gradvis økt til 14 uker. I 2013 vedtok Stortinget en reduksjon av fedrekvoten til 10 uker samtidig som mor fikk en egen kvote på 10 uker (+ 3 uker før fødsel). Resterende uker på 26/36 er valgfrie uker der foreldrene selv bestemmer hvem som tar ut permisjonen. Endringen hadde umiddelbar konsekvens i form av reduksjon i hvor mange uker far var hjemme i foreldrepermisjon. 

Dnj anbefaler en tredeling
Problemstillingen er kompleks. Dnj anerkjenner far/partner som en likeverdig foreldre og omsorgsperson for sine barn. Samtidig kan man ikke likestille mors og fars/partners rolle når det kommer til svangerskap, fødsel og amming. Man vet også at kvinners fravær fra yrkeslivet har påvirkning på likestilling, lønn og karriere - noe som må ses i sammenheng med diskusjonen om fedrekvote. Som fagforening landet vi på et standpunkt der vi anbefaler en tredeling av foreldrepermisjonen.

Heller ikke politikerne ønsker modellen som var lansert i NOU 2017:6. Den 10.april la regjeringen frem et forslag om å utvide kvotene slik at mødre og fedre får 15 uker hver (+ 3 uker før fødsel til mor). Resterende uker er valgfrie = en tredelt løsning. Dette forslaget styrker både mors og fars rett til permisjon på bekostning av de valgfrie ukene. Dersom man som foreldre velger å ta ut 80 % lønn og mor tar ut alle de valgfrie ukene vil hun være hjemme i 41 uker (ca 9,5 mnd), alternativt 31 uker med full lønn.

Det er ikke gitt at den «perfekte» fordeling av foreldrepermisjon er 1:3. Dnjs støtte til tredelt foreldrepermisjon er derfor under forutsetning av tilrettelegging for amming i yrkeslivet og evaluering av måloppnåelse på viktige parameter som amming, likelønn, likestilling, yrkesdeltakelse og omsorg for barn.

Les Dnj sitt høringssvar: 

Alle våre høringssvar leser du her: http://jordmorforeningen.no/politikk/hoeringssvar 

10.00-17.00 17. september 2024

Glasblokkene, Haukeland Universitetssykehus

9.00 19. september - 16.00 20. september 2024
9.00 21. september - 15.00 22. september 2024

Bodø

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.