Etiopia – de skjulte lidelsene

Hensikten med prosjektet «Prevention and treatment of pelvic floor dysfunctions in Central Gondar zone, Northwest Ethiopia» er å øke kunnskapen og fokusere på bevisstgjøring rundt forebyggende arbeid for å begrense PFD under svangerskap og fødsel.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre 3/2021. Denne sommeren publiseres artikler fra Tidsskrift for jordmødre digitalt til glede for nye lesere.

Under svangerskap og fødsel utsettes kvinner verden over for risiko for skade i bekkenbunnsmuskulatur, og millioner av kvinner lider av inkontinens og underlivsprolaps som følge av skadene.1 Den maternelle morbiditeten rammer i stor grad de fattigste, hvor høy fødselsrate, lav maternell alder og begrenset tilgang til kvalifisert fødselshjelp er utbredt.1 Estimat viser at for hvert maternelt dødsfall opplever 30 kvinner ulike former av morbiditet.1 Prevalensen av underlivsprolaps for kvinner i fertil alder har for eksempel vist seg å være så høy som 20 prosent globalt2 og i enkelte regioner i Etiopia er prevalensen enda høyere.3-5

Prosjektgruppen i Etiopia (jordmødre, leger og fysioterapeut) har så rullet undervisningen videre ut til byer, sykehus, og landsbyer og landsbyklinikker, da også med «hands on-training».

Etiopiske helsemyndigheter har iverksatt prosjekter for å styrke helsesystemet i rurale områder, hvor 80 prosent av kvinnene er bosatt.6 Dette er viktige tiltak for maternell helse da kun 26 prosent av kvinnene føder på sykehus eller helseinstitusjon og kun halvparten av disse igjen får oppfølgning postpartum.6

Bekkenbunnsdysfunksjon (PFD) kan forebygges gjennom økt kunnskap og bevissthet om risikofaktorer samt forebyggende arbeid. Det gjenstår imidlertid mye arbeid for å få kunnskapen implementert i mange lavinntektsland, deriblant Etiopia.

Med bakgrunn i den høye PFD-prevalensen i Etiopia ble det uttrykt et ønske fra jordmor og MSc Belayneh Ayanaw om økt bevisstgjøring og holdninger rundt forebyggende arbeid for å begrense PFD i forbindelse med svangerskap og fødsel. Dette resulterte i et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus i Norge og Universitetet i Gondar, nordvest i Etiopia.

Gondar universitetssykehus

Rundt fem millioner innbyggere svarer i dag til universitetssykehuset i Gondar, Etiopia. Fødeavdelingen er sykehusets travleste med i gjennomsnitt 60 fødsler per døgn og en sectiofrekvens rundt 25 prosent. Det er kun en fødestue i avdelingen. Denne rommer seks fødesenger separert av en tynn lettvegg. Fødesengene er i kontinuerlig bruk og må nødvendigvis ikke okkuperes over lang tid. Grunnet fasilitetene har fødekvinnen hverken partner eller annen ledsager med seg under fødsel. Hun tilbys ingen anestesi under fødsel, og lokalanestesi gis kun ved episiotomi og suturering. Det mangler barselavdeling og vaginalt forløste kvinner forlater derfor sykehuset seks timer postpartum. Alle sykehusforløste kvinner tilbakekalles for kontroll av jordmor og lege en uke postpartum, og seksukerskontrollen utføres ved helsesenter ute i regionen.

Fra Norge til Etiopia

Hensikten med prosjektet «Prevention and treatment of pelvic floor dysfunctions in Central Gondar zone, Northwest Ethiopia» er å øke kunnskapen og fokusere på bevisstgjøring rundt forebyggende arbeid for å begrense PFD under svangerskap og fødsel. Universitetet i Gondar støttet prosjektet med i underkant av 100 000 NOK (Etiopiske Birr), noe som har gjort det mulig å gjennomføre undervisningen lokalt.

Merete (fysioterapeut) og Karolina S. Mæland (nerderst til venstre) har har undervist resten av prosjektgruppen i Etiopia, under prinsippet «train The trainers». Undervisning av prosjektgruppen med prosjektleder Belayneh Ayanaw (nederst til høyre).

Prosjektgruppen i Norge består av meg selv (jordmor) og en fysioterapeut, og i Etiopia av tre jordmødre og en fysioterapeut. Sammen med fysioterapeuten i Norge har jeg så utarbeidet pensumlitteratur, treningsmanual samt et undervisningskompendium omhandlende anatomi og fysiologi, risikofaktorer, forebyggende arbeid, rekonstruksjon og opptrening etter bekkebunnskade. Dette er rettet mot jordmødre og fysioterapeuter.

Prosjektet er prospektivt, og det har så langt gjennomførts en baseline undersøkelse for å måle kunnskapsnivå hos de ansatte ved universitetssykehuset i Gondar samt blant kvinner i regionen. Den samme undersøkelsen vil bli gjentatt i etterkant av prosjektet for å analysere kunnskapsutbytte og presentere resultatene.

Under februar 2021 har vi gjennomført undervisning av jordmødre og fysioterapeuter ved Gondar universitetssykehus. Grunnet pandemien var det ikke mulig å utføre undervisningen lokalt, men dette ble isteden gjennomført digitalt. Undervisningen var både teoretisk og praktisk med simuleringstrening. Undervisningen rettet seg mot prosjektgruppen gjennom såkalt «train the trainers». Like etter vår digitale undervisning veiledet prosjektgruppen så rundt 50 leger, jordmødre og fysioterapeuter lokalt i Gondar. All deltagelse var frivillig.

Prosjektet har i utgangspunktet fått midler til å gjennomføres i løpet av 2021. Vår målsetning er imidlertid at undervisningen videreføres og lanseres nasjonalt som en del av både jordmor- og fysioterapiutdanningen. Dette vil bidra til å styrke den maternelle helsen postpartum i Etiopia. Det er også planer om å videreutvikle konseptet til å starte opp en bekkenbunnsklinikk i Gondar der kvinner som opplever PFD kan oppsøke fagpersoner for profesjonell hjelp og opptrening.

 

 

Referanser

1.         Hardee, K., J. Gay, and A.K. Blanc. Maternal morbidity: neglected dimension of safe motherhood in the developing world. Global Public Health, 2012. 7: p. 603-17.

2.         Milsom, I., D. Altman, R. Cartwright, M. Lapitan, R. Nelson, S. Sjöström, and e. al., Epidemiology of urinary incontinence (UI) and other lower urinary tract symptoms (LUTS), pelvic organ prolapse (POP) and anal (AI) incontinence., in Incontinence, C. Abrams, W. Wein, and editors., Editors. 2017, Health Publications Ltd: London. p. 15-107.

3.         Gjerde, J.L., G. Rortveit, M. Muleta, M. Adefris, and A. Blystad. Living with pelvic organ prolapse: voices of women from Amhara region. Int Urogyn J, 2017. 28: p. 361-6.

4.         Dheresa, M., A. Worku, L. Oljira, B. Mengiste, N. Assefa, and Y. Berhane. One in five women suffer from pelvic floor disorders in Kersa district Eastern Ethiopia: a community based study. BMC Womens Health, 2018. 18(95).

5.         Gjerde, J.L., G. Rortveit, M. Muleta, M. Adefris, and A. Blystad. Silently waiting to heal: experiences among women living with urinary incontinence in northwest Ethiopia. Int Urogyn J, 2013. 24: p. 953-8.

6.         Central Statistical Agency (CSA) [Ethiopia] and ICF. 2016. Ethiopia Demographic and Health Survey 2016. Addis Ababa, Ethiopia, and Rockville, Maryland, USA: CSA and ICF. [cited 2020 9. September]; Available from: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR328/FR328.pdf.

 

Biografi:

Biografi: Karolina S. Mæland, jordmor og doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.

Karolina S. Mæland, jordmor og doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet «Prevention and treatment of pelvic floor dysfunctions in Central Gondar zone, Northwest Ethiopia» er et frittstående prosjekt og ikke en del av doktorgraden hennes, som omhandler perinatale fødselsutfall hos immigranter i Norge.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.