Én til én omsorg i fødsel

Dette mener jordmorforeningen om én til én i fødsel: Forskning viser at en til en omsorg gir trygghet hos den fødende og krever mindre smertelindring og resulterer i kortere og flere spontane fødsler. Ved mange fødeavdelinger er det ikke tilstrekkelig bemanning til å kunne gjennomføre en slik oppfølging.

26.11.18 svarer helseministeren på spørsmål fra Kjersti Toppe om oversikt om en til en blir fulgt opp i helseforetakene.
Helseministeren svarer: "Dette er en anbefaling, og ingen pasientrettighet. Det er et mål alle helseforetakene arbeider aktivt for å nå, men de store sesong- og dag til dag-variasjonene i fødselstall gjør det krevende å nå dette målet for 100 prosent av de fødende".

Dette er å unnvike problemstillingen og spørsmålet og fritar helseforetakene for ansvar. Den norske jordmorforening mener at helseforetakene må ha en bemanning som gjør at en til en omsorg også kan tilbys når det er travelt. Det kan ikke være slik at det kun er de som kommer inn og føder i rolige perioder som skal få oppfylt kvalitetskravene i Helsedirektoratets veileder.

En spørreundersøkelse om kvalitetskravene i 2015 blant alle fødeinstitusjonene i landet peker på at utfordringene med å oppnå kvalitetskravene blant annet er knyttet til økonomiske midler og mangel på kvalifisert personell. (Johansen, Devold Pay, Broen, Roland & Øian 2017). I den samme undersøkelsen kom det fram at få registrerte om jordmor var til stedet hos den fødende under aktiv fødsel. Dette viser at det er et stort behov for å styrke bemanningen ved fødeavdelingene for å oppnå kvalitetskravene i veilederen fra helsedirektoratet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.