En presset situasjon

Å legge kabalen for å dekke vakter er hardt arbeid. Seksjonsleder Ellen Johannessen Nesje forteller at de har gått mange runder før beslutningen om å teste ut sykepleier på Obsposten på Ullevål ble tatt.

Denne saken er først publisert i Tidsskrift for jordmødre 1/2022. Tekst: Kjersti Juul

Som leder for seksjon svangerskap på Ullevål sykehus, kjenner Ellen Johannessen Nesje i likhet med de andre lederne i Fødeavdelingen, daglig på utfordringene knyttet til mangel på jordmødre.

– Det nedlegges mye arbeid i å legge kabalen for å dekke vakter på kort og lang sikt, forteller hun om Fødeavdelingen på Ullevål som består av syv enheter: 2 føde-barselenheter, barselhotellet, ABC, Obspost for gravide, Føde-Gyn-mottak og svangerskapspoliklinikk, inklusiv Ullevålteam.

Med en fødeavdeling som naturlig nok må prioritere forløsende jordmødre til fødsler, har i den senere tiden mangel på jordmødre vært spesielt merkbart på barsel og barselhotellet, men også på Obsposten, ifølge Nesje.

– Tidligere har ikke Fødeavdelingen på Ullevål hatt problemer med å få jordmødre hit, men nå opplever vi som mange andre fødeavdelinger at det ikke er søkere til stillingene, og mange av de som søker er nyutdannede, forteller seksjonslederen.

 

Ingen optimal løsning

For å dekke opp ledige vakter går det mye penger til innleie av vikarer, ekstravakter og overtidsbetaling, samtidig er det fokus fra ledelsen om å redusere kostnadene.

– Løsningen på dette har i stadig større grad blitt et press om å sette inn sykepleiere i jordmorstillinger for å ha folk på jobb. Dette er en krevende situasjon, fordi vi i all hovedsak har en pasientgruppe som krever jordmorkompetanse, påpeker Nesje.

– Jeg har vært tydelig overfor mine ledere at å erstatte jordmødre med sykepleiere sitter langt inne, og vi har prøvd å løse det på andre måter, men jeg ser at situasjonen nå er blitt så prekær at vi ikke lenger har så mange andre valg. Det er heller ingen optimal løsning å ta inn eksterne vikarer. De har fagkunnskapen, men er dyre og er ofte er ikke kjent i avdelingen.

Å ha en sykepleier som får god opplæring og blir godt kjent i avdelingen har sine fordeler med tanke på pasientbehandling og kontinuitet i avdelingen, sier Nesje.   

 

Illustrasjonsbilde Utfordrende setting

Illustrasjonsbilde Utfordrende setting

Utfordrende setting

På Føde- og gynmottak, poliklinikken, Obsposten og Ullevålteam, som ligger under seksjonen Nesje leder, er det ingen sykepleiere i faste jordmorstillinger.

– Obsposten utlyste nylig to vikariater, men det var kun en sykepleier som var aktuell. Hun starter opp 19. januar og går inn i et fullt jordmorvikariat til over sommeren. Obsposten er en liten avdeling med få på jobb per skift. Med sykepleier på vakt blir ansvaret for jordmor større. Det kan også være en belastning for sykepleieren som kanskje blir stående i situasjoner som hun/han ikke har kompetanse til. Det er en utfordrende situasjon på mange måter, påpeker Nesje.

Hva tilbys av opplæring for sykepleier?

– Vi har laget en liste med arbeidsoppgaver vi tenker er innenfor en sykepleiers ansvarsområde, som for eksempel nyopererte med keisersnitt, ONEWS, blodprøver og blodtrykk. Sykepleier går i tospann med en jordmor hun hele tiden rapporterer til.

Nesje beskriver det som spennende å prøve ut, men medgir at hun er bekymret for den helhetlige omsorgen for pasienten.

– Når jordmor snakker med pasienten, danner hun seg samtidig et bilde mens hun gjør alle de andre tingene som å ta blodtrykk osv. Når oppgavene blir delt med en sykepleier, blir informasjonen mer oppstykket og pasienten må forholde seg til flere. Det må i større grad rapporteres frem og tilbake og man kan miste både informasjon og noe av kontinuiteten.

 

En varslet krise

Avdelingen har 18 senger med alvorlig syke gravide fra hele Helse Sør-Øst og mange induksjoner.

– Det kreves spisskompetanse for å følge opp disse pasientene. Vi har satt som et krav at det må være to jordmødre på nattevakt. Mange huller i turnusen resulterer også i at tiden til kompetanseheving og fagutvikling reduseres veldig, noe som er svært uheldig både på kort og lang sikt, forteller Nesje.

Hvor langt man skal tøye strikken er et overhengende spørsmål? Nesje forteller at både Klinikken og Fødeavdelingen jobber mye med hvordan man skal beholde og rekruttere flere jordmødre.

– Det er forståelig at det er fristende å gå ut i kommunehelsetjenesten når man har jobbet mange år med turnus. Mye jordmorkompetanse og erfaring har forsvunnet dit. Samtidig jobbes det med å øke utdanningskapasiteten, et arbeid som nok burde vært startet for lenge siden, da barselretningslinjene kom i 2014. Rapporten fra Riksrevisjonen som kom høsten 2019 er tydelig på at Helseforetakene ligger bakpå med å planlegge langsiktig rekruttering av spesialsykepleiere, inklusiv. jordmødre. Jordmormangelen er sånn sett en varslet krise.

 

Vanntette skott

Fokus på økte lønninger til jordmødrene kan hjelpe, noe de har fått erfare i en spesielt hardt presset tid.

– Under pandemien og nedstenging har godt betalte ekstravakter gjort det lettere å få tak i folk. Tidlig hjemreise er et annet tiltak som kan frigjøre jordmorressurser i fødeavdelingen. Dette er en utfordring som nå ligger på Samhandlingsavdelingene både i bydelene og på sykehusene, forteller Nesje

– Hva annet kan gjøres for å bedre situasjonen?

– Å legge til rette for flere kombinertstillinger kan også hjelpe. Jeg tenker at kanskje noen av de relativt nyutdannede jordmødrene i jordmorstillingene i bydelene, kunne hatt glede av å jobbe både «inne og ute». Slik det er nå er det litt for vanntette skott, der det er opp til hver enkelt å få vakter til å gå opp. Å komme mer til dekket bord ville trolig hjelpe, mener Nesje.

 

Illustrasjonsbilde student

Illustrasjonsbilde student

Utdanningsstillinger

Det jobbes også med å få på plass utdanningsstillinger for jordmødre slik en del andre HF har fått til, i følge seksjonslederen.

– Så langt har disse gått tiI operasjonssykepleierne ved vår klinikk. I motsetning til operasjonssykepleierutdannelsen, har jordmorskolen stor søkermasse, men det er likevel behov for at studentene har bindingstid etter endt utdannelse slik en utdanningsstilling vil gi.

Problemet nå er at vi mister de som har vært i praksis hos oss når de er ferdige. Mange andre helseforetak har begynt med utdanningsstillinger med bindingstid i to år etterpå. Da har mange jordmødre slått såpass dype røtter at de gjerne blir litt til. Foreløpig har OUS 100 utdanningsstillinger, men kun to av dem er fordelt på kvinneklinikken. Så langt har det vært prioritert til operasjonssykepleiere. Vi har formidlet oppover at det nå er jordmødrenes tur, forteller Nesje.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.