Den norske jordmorforening på høring om statsbudsjettet

–  Vi er svært skuffet over at det ikke ligger noen økonomiske føringer i statsbudsjettet for å følge opp helseministerens initiativ om å sette ned en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal se på finansiering, bemanning og seleksjon innen fødselsomsorgen, sa leder Kari Aarø leder og sentralstyremedlem Jeanette Venås Engebretsen på høring om statsbudsjettet i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 15.oktober.

Den norske jordmorforeningen sa videre: 

Tall fra SSB for 2018 viser at kun 34% av barselkvinnene fikk hjemmebesøk av jordmor. I November 2018 ble dette en lovpålagt oppgave. For å forebygge vold og rus hos gravide er det anbefalt at dette tas opp så tidlig som mulig i svangerskapet, for å sikre dette må jordmortjenesten styrkes. I 2018 var det 464 jordmødre ansatt i kommunene. Dette er langt fra det antallet som en trenger for å ivareta 56 000 gravide og barselkvinner. 

Statsbudsjett viderefører en øremerking av midler til jordmortjenesten i kommunen. Dette er vi selvsagt fornøyd med. Men tidligere år har vist at når disse midlene blir utlyst som prosjekt midler så er det mange kommuner som ikke viderefører disse stillingene etter at prosjektperioden er over.  I statsbudsjettet henvises det til helsedirektoratets forslag til ny finansieringsordning som skal stimulerer kommunen til å ansette flere jordmødre. Den norske jordmorforening er positiv til dette arbeidet og har gitt innspill til Helsedirektoratet om at dette ikke bare handler om finansieringsmodell, men også om ledelse og jordmors rolle innenfor kvinnehelsefeltet. Eksempler fra helsestasjonstjenesten viser også at noen kommuner går i gang med prosjekter som ikke er en del av det som er anbefalt i retningslinjene. Vi mener at først må kommunen finansiere de lovpålagte oppgavene før de kan sette i gang andre prosjekter.

Det siste halve året har debatten om følgetjenesten vist at det er mange kommuner som ikke dekker opp det lovpålagte ansvaret.  Den norske jordmorforening er glad for at helseministeren vil legge klare føringer i oppdragsdokumentet til helseforetakene angående følgetjenesten. Vi mener det må settes inn tiltak allerede nå, som å reverser endringen av TAKST 6A, BLINDALARM VENDEREIS. 

Fødselsomsorgen og barselomsorgen

Den norske jordmorforening er positiv til at det settes ned en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal se på finansiering, bemanning og seleksjon innen fødselsomsorgen. Det er et viktig signal på at helseministeren har forstått vår bekymring for fødselsomsorgen som vi har formidlet over flere år. Vi hadde derfor store forventninger til årets fremlegg av statsbudsjettet. Vi er svært skuffet over at det ikke ligger noen økonomiske føringer i statsbudsjettet for å følge opp helseministerens initiativ. 

Budsjetthøsten er i gang i helseforetakene, det er ingenting som tyder på en styrking av budsjettene på de store fødeavdelingene. 

Den norske jordmorforening mener at helseministeren må instruerer regjerningen om å bevilge mer penger til helseforetakene slik at de kan styrke bemanningen på de store fødeavdelingene. For å opprettholde kvaliteten i fødselsomsorgen må det også tilføres midler som skal gå til faglig oppdatering for jordmødrene. 

I statsbudsjettet foreslås det å inkludere telefonhenvendelser i ISF innenfor somatikken. Vi forventer at dette også gjelder telefonhenvendelser innenfor fødselsomsorgen. 

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.