Den norske jordmorforening på høring om fødselsomsorgen

På høring om fødselsomsorgen 8.oktober i Helse- og omsorgskomiteen går alle fagorganisasjonene inn for SV og SP sitt forslag om å utarbeide en ny NOU. 

Den norske jordmorforening støtter forslaget om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet og at det utarbeides en ny NOU. Norge har en fødselsomsorg av høy kvalitet. Likevel er det mange utfordringer. En god fødselsomsorg handler om mer enn bare overlevelse for mor og barn. 

Tall fra helseatlas viser at gravide i gjennomsnitt har 12 kontroller i svangerskapet hvorav 5 av disse er i spesialisthelsetjenesten. De nasjonale faglige retningslinjene anbefaler totalt 8, hvorav en i spesialisthelsetjenesten. Den norske jordmorforening mener at å styrke den kommunale jordmortjenesten vil bidra til at friske gravide får kontroll og oppfølging på riktig behandlingsnivå.

Kun 34 % av norske barselkvinner får det anbefalte hjemmebesøket av en jordmor. I kommunene er det ansatt 464 jordmødre som skal ivareta 56 000 gravide og barselkvinner. Få kommuner har pålagt døgnkontinuerlig følgetjeneste og i enkelte kommuner belager de seg på at jordmødre stiller opp på fritiden. Finanserinsansvaret ligger hos helseforetakene, men praksis viser at dette ansvaret svikter.

Jordmødres kompetanse innenfor kvinnehelse må utnyttes i langt større grad. På den måten vil man sikre hele jordmorstillinger i kommuner med lavt fødselstall. Vi vil oppfordre til at det igangsettes prosjekter der man kan prøve ut ulike modeller for organisering av jordmortjenesten.

Den norske jordmorforening har i mange år påpekt at vi går i feil retning innen fødselsomsorgen. Dagens finaniseringsmodell gir dårlig uttelling. Når flere blødninger gir høyere inntekter betyr det at god kvalitet er dårlig butikk. De siste ti årene har vi fått tilført flere oppgaver for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten. Alle nye oppgaver er innført uten flere ressurser. Arbeidspresset øker og med det faren for å gjøre feil. I en Undersøkelsen vi gjorde før sommeren svarer 200 jordmødre at de vurdere å slutte pga for stort arbeidspress. Vi frykter en kollaps i fødselsomsorgen dersom vi ikke klarer å beholde de som jobber på fødeavdelingene. 

 Nyere forskning viser at fødselsdepresjoner har økt fra 9 prosent til 17 prosent. Barselomsorgen lider under de stadige økonomiske kuttene. Liggetiden i barsel har gått ned. Den norske jordmorforening er positiv til tidlig hjemreise dersom det er kvinnens ønske og hun får oppfølging med hjemmebesøk. Kapasiteten i kommunen må bygges opp før kvinnene kan sendes tidlig hjem fra barselavdelingen. Vi må få på plass kvalitetsindikatorer også i barselomsorgen.

Vi trenger en gjennomgang for å sikre gravide, fødende og barselkvinnen et likeverd og godt tilbud. Vi må bygge en robust fødselsomsorg for femtiden, for alle landets kvinner uansett hvor de bor. Det fortjener kvinnen, familien og den nyfødte. 

På høringen var Den norske jordmorforening representert ved leder Kari Aarø og nestleder Marte Berger-Nortvedt. 

Se og hør innspillene i video fra høringen. 
Den norske jordmorforening sitt innspill kommer 24 min ut i sendingen.

Les hele vårt innspill til høringen: 

9.00 2. juni - 15.30 3. juni 2022
8.00 13. juni - 16.00 14. juni 2022
16.00-17.00 15. juni 2022
9.00 22. september - 16.00 23. september 2022

Sola Strand Hotell

9.00 24. september - 16.00 25. september 2022
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.