Den norske jordmorforening og Norsk radiografforbund slutter seg til Gjør kloke valg-kampanjen.

Den norske jordmorforening mener Gjør kloke valg er en viktig kampanje som setter søkelyset på hvilke helsetjenester som skal tilbys.

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten, og kampanjen er en norsk versjon av Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

Anbefalingene og pasientspørsmålene skal gjøre det lettere å dele medisinsk usikkerhet med pasienten på en måte som øker tilliten mellom pasient og behandler, og dermed økes kvaliteten på arbeidet.

Bidrar til bærekraftig helsetjeneste

– Gjør kloke valg vil bidra til en bærekraftig og god helsetjeneste for fremtiden. Det blir gjort for mange unødvendige kontroller for sikkerhets skyld. Derfor er viktig å stille spørsmål om den tjenesten vi gir. Dette gjelder alle helsetjenester, også de som gis til gravide og fødende. Kloke valg kan bidra til bevisstgjøring og kunnskapsbasert praksis. Det er en fin måte å spre informasjon til både og gravide/ fødende, sier Kari Aarø før hun fortsetter: Den norske jordmorforening mener Gjør kloke valg er en viktig kampanje som setter søkelyset på hvilke helsetjenester som skal tilbys. Leder Kari Aarø trekker frem at Gjør kloke valg også formidler informasjon og kunnskap til brukerne, slik at de har bedre forutsetninger til å ta sine valg.

– Vi tror også at kampanjen kan bidra til at helsetjenestene blir mer lik over hele landet. Helseatlas viser at det er store forskjeller også innenfor svangerskap og fødselsomsorgen. Ved å sette søkelyset på dette kan vi også lettere avdekke de som trenger mer behandling.  Jordmødre er gode på å reflektere over eget jordmorfag, og gjennom Gjør kloke valg vil vi få et bredere engasjement rundt de undersøkelsene vi noen ganger synes er overflødige. At så mange profesjoner deltar gir i tillegg positive resultater i form av bedre forståelse for hverandre og dermed en enda bedre tjeneste.

Kan bidra til harmonisert bruk av bildediagnostikk

Norsk radiografforbund mener Gjør kloke valg-kampanjen vil kunne fungere som en påminnelse til medlemmene og pasientene om at ikke alle undersøkelser er like godt berettiget eller nødvendige. Tidligere har blant annet Riksrevisjonen tatt opp overforbruk innen bildediagnostikk og Gjør kloke valg-kampanjen vil bidra til å opprettholde et slikt fokus.

– Pasienter og offentligheten skal ha tillit til at radiografer alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Det er en allmenn forventning til at våre tjenester forvaltes i et samfunnsperspektiv og at radiografer og stråleterapeuter gjør effektiv bruk av fellesskapets ressurser i den offentlige og private helsetjenesten, sier Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk radiografforbund (NRF).

Mikalsen tror også at kampanjen på sikt vil medvirke til en mer harmonisert og målrettet bruk av bildediagnostikk, noe som vil kunne gi mer likt tjenestetilbud i ulike deler av landet.

– Tidligere har en rekke organisasjoner for autorisert helsepersonell engasjert seg i Gjør kloke valg. Det er naturlig at også NRF blir en del av dette samarbeidet. Våre medlemmer arbeider i det daglige med høyteknologisk, og svært kostbart utstyr, som er til stor nytte i utredning og behandling av pasienter. Kontinuerlig oppmerksomhet mot riktig bruk av ressurser og prioriteringer er viktig i et slikt perspektiv, avslutter Mikalsen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.