Debattinnlegg fra Faglig etisk utvalg: Abort

Faglig etisk utvalg konstaterer at abortloven igjen har fått stor oppmerksomhet og diskuterer betydningen av den.

Faglig etisk utvalg i Den norske jordmorforening (FEU/Dnj) konstaterer at abortloven igjen har fått et stort fokus - også denne gang (dessverre) som ledd i årets politiske valgkampdebatt.

Fra naturens side har kvinnekroppen fått ansvaret med å bære fram nytt liv, og for de som ønsker seg barn og lykkes med graviditet, kan svangerskap og fødsel være blant de sterkeste og gledeligste livshendelsene de noensinne får oppleve. Dog blir kvinner gravide i forskjellige livssituasjoner. Noen ganger kan et svangerskap by på så store utfordringer at abort blir et reelt alternativ. Ingen kvinne tar lett på slike avgjørelser. De trenger omsorg, støtte, råd og veiledning for å kunne se sine valgmuligheter for livet videre.

Legalisering av abort må alltid balansere mellom kvinnens selvbestemmelse over egen kropp og fosterets vern om retten til å leve. For et sunt og bærekraftig samfunn ser vi dette som et overordnet etisk, moralsk og forpliktende prinsipp.

Norges abortlov fra 1975 ivaretar kvinnens selvbestemmelse til utgangen av svangerskapsuke 12. Samtidig sier loven at abort ikke kan utføres når fosteret anses som levedyktig. For kvinner som begjærer abort etter uke 12, får de aller fleste innvilget dette gjennom behandling i abortnemnda som er statens medisinsk-faglige rådgivende organ.

Retorikken i debatten som pågår synes å dreie seg mest om hvorvidt abortnemndene har sin berettigelse slik de fungerer og oppleves av kvinnene i dag. Så lenge noen føler seg ubekvem med et system som i utgangspunktet er ment som støtte i en vanskelig situasjon, er det kanskje på tide at abortnemdas form blir diskutert. Dette er også noe politikerne ser på som viktig.

Når tilbudet om tidlig ultralydundersøkelse for alle gravide kvinner i den offentlige svangerskapsomsorgen blir implementert, vil muligheten for kunnskap og direkte innsyn til fosteret være av stor betydning for alle landets kvinner fra tidlig i svangerskapet.

Uansett hvilken livssituasjon eller grunn kvinnene måtte ha når de overveier en abort, oppleves dette svært tungt. Det vil være helt avgjørende for kvinnene i en hjelpesituasjon at de opplever seg som likeverdig part når informasjon og veiledning skal gis.

Det må være et system som er tilgjengelig uavhengig av om det er helg eller ukedag eller hvor i landet de bor, slik at disse kvinnene kan få hjelp når de trenger det. For noen vil en slik støtte og veiledning trygge kvinnene i det valget de allerede har tatt, for andre kan det bli en døråpner for et annet valg.

Den norske jordmorforening ønsker velkommen en bredere debatt om hvordan en slik råd- og veiledningstjeneste som nemndene i dag er ment å ha, kan omstruktureres eller utvikles videre til et bærekraftig system til god hjelp for kvinnene i dagens samfunn.

Vi er alle utstyrt med et etisk kompass, basert på erfaring, livssyn og politisk syn. Dette gjør oss til medmennesker som vil komme fram med ulike syn i en slik debatt, men som jordmødre vil vi alltid være kvinnenes støttespillere.

 

FEU/Dnj

Liv Øyen – Kirsten Jørgensen – Karin Lillejord Kristoffersen – Anja Fink

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.