Koronavirus: spørsmål og svar for deg som arbeidstaker_

Her har vi samlet viktige spørsmål og svar for deg som arbeidstaker og helsepersonell nå under koronavirusutbruddet.

Informasjon til deg som er jordmorstudent

Regjeringen har lagt ut informasjon som er nyttig for deg som student, på siden står det blant annet at de endrer reglene midlertidig slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin.  link

Den norske jordmorforening har også henvendt seg til helsedirektoratet i forhold til om jordmorstudenter kan bli satt inn i jordmorarbeid. under ser du svaret

Dagens regelverk gir ingen åpning for at autorisasjon kan innvilges til jordmorstudenter uten sluttført utdanning.

Helsedirektoratet vurderer at disse studentene likevel kan inngå som en del av beredskapen, ved bruk av medhjelperbestemmelsen i helsepersonelloven § 5.

Studentene kan dermed benyttes i tjenesten til fødselshjelp og andre jordmoroppgaver under veiledning og supervisjon.

Helsedirektoratet kartlegger nå alt helsepersonell, det vil si at dersom dette blir mer kritisk kan helsepersonell som studerer eller jobber med andre ting bli bedt om å bidra inn i helsetjenesten. Samtidig sier regjeringen at de ønsker at dere blir ferdig med studiene som planlagt. Tilbakemeldingene fra studiestedene er at de også ønsker dette.

Rettigheter ved karantene

Blir du satt i karantene etter å ha fått påvist corona-smitte får du sykemelding fra lege og rett til sykepenger.

Blir du satt i karantene som følge av mulig smitte kan du etter legens vurdering få sykmelding og da rett på sykepenger.

Dersom man isolerer seg frivillig på grunn av smittefare eller frykt for smitte vil man ikke ha rett til ytelser fra NAV.

Du skal ikke trekkes i lønn hvis arbeidsgiver benytter styringsretten til å bestemme at du ikke skal møte opp på arbeidsplassen, eks. dersom arbeidsgiver pålegger hjemmekontor om det er mulig, da skal arbeidsgiver dekke det gjennom ordinær lønn.

Se mer på Navs egne sider om Korona-viruset HER

Rettigheter ved at skole og barnehager er stengt

12. mars fattet myndighetene vedtak om at skoler og barnehager ble stengt frem til og med 26. mars. Det er presisert at helsepersonell som er alene om omsorgen eller har medforelder som også er av kritisk personell, har rett på tilbud om barnehage eller skoleplass. Du skal ha mottatt skjema fra din barnehage eller skole som må fylles ut og sendes inn om ditt behov.

Reise utenlands - ferie

Retten til ferie fremgår av ferieloven og overenskomster/tariffavtaler. Ferieloven § 6 regulerer fastsettelse av ferien, og unntakene. Dette unntakstilfellet som Korona-situasjonen er vil kunne utgjøre «uforutsett hendelse» som gir arbeidsgiver rett til å endre og flytte på fastsatt ferie.

Dersom arbeidsgiver vurderer å endre/inndra ferie, følger det videre i § 6 at det må drøftes med den arbeidstaker det gjelder, og at arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt.

Jordmødre rammes av Helsedirektoratets forbud mot utenlandsreiser:

"Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020."

 

Beordring – kan du bli beordret til andre oppgaver?

I en unntakstilstand som dette er kan arbeidsgiver ha styringsrett til å beordre helsepersonell inn på arbeid og at man blir satt til andre oppgaver. Det er også nå hjemmel, ikke bare i kraft av styringsretten, men også i helseberedskapsloven § 4-1 som ble iverksatt tidligere i mars, at helsepersonell kan settes til å utføre annet arbeid.

Jordmors arbeid er underlagt strenge og lovregulerte krav. Blant annet skal helsepersonell gi øyeblikkelig hjelp og er underlagt et lovfestet forsvarlighetskrav.

 Den norske jordmorforening er av den oppfatning at jordmødre både i spesialisthelsetjenesten men også primærhelsetjenesten skal yte jordmorhjelp der fremfor å bli satt til andre oppgaver.

 

Jobbe som pensjonist under Korona-pandemien?

Pensjonerte jordmødre er blant dem som kan jobbe uten å tape pensjon (får ikke avkortning) under Korona-pandemien. Dette ble bestemt fredag 13. mars og gjelder frem til 1 november. Se mer informasjon her hos KLP

Les Stortingets vedtak her på s.39:

 

Relevante nettsider:

Folkehelseinstituttets temaside om Korona HER

Les Helsedirektoratets anbefaling om tilgjengelig svangerskapsomsorg under Koronautbrudd HER

For spørsmål: ta kontakt med politisk leder Kari Aarø på kari@jordmorforeningen.no eller forhandlingsleder/juridisk rådgiver Berit Grimsrud Syversen på berit@jordmorforeningen.no  eller juridisk rådgiver Ida Engen på ida@jordmorforeningen.no

 

Oppdatert: 18 mars 2020. Merk at det kan komme endringer etter dette fra myndighetene. Vi oppdaterer fortløpende. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.