Nyttig informasjon om covid - 19

Denne uken er det flere ting som er kommet på plass som er viktige for oss jordmødre under koronaepidemien. NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 endrer seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Hele Norge er satt på prøve og vi må alle omstille oss for finne gode løsninger for å opprettholde så normal drift som mulig. Den norske jordmorforening får mange henvendelser daglig fra jordmødre, media og fra gravide og fødende. Til media velger vi å svare utifra de råd som FHI og helsedirektoratet gir. Her følger oppdatert informasjon som er kommet på plass denne uken.

Telefonkonsultasjon/videokonsultasjoner i svangerskapsomsorgen

Den 16.mars kom det på plass takst for telefonkonsultasjoner/ videokonsultasjoner for legene, da var vi raskt ute og henvendte oss samme dag til Helfo for å sørge for at dette også gjaldt jordmødrene. I media fikk vi høre at fysioterapeutene ønsket det samme. Allerede samme dag svarte Helfo at de gikk i gang med å se på saken. Det tok ca en uke før forskriften var på plass, vi er veldig glad for at det løste seg og at også jordmødre og fysioterapeuter nå kan ta takst for dette arbeidet. Helfo har laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som jordmor og Helfo. Mer informasjon om dette finner du på linken her

Prioriteringer i Svangerskapsomsorgen

Mange av spørsmålene vi får er hvilke konsultasjoner skal prioriteres i svangerskapsomsorgen. På helsedirektoratets side står det følgende:

Anbefalte konsultasjoner bør opprettholdes. dersom tjenesten likevel må prioritere bør følgende prioriterer gjennomføres. Deretter kommer en liste med prioriteringer. Viktig å merke seg hva som står i begrunnelsen : "Gravide er i en særskilt situasjon. Ved uoppdaget avvik vil kvinnens, fosterets og barnets framtidige helse være truet".

Det er viktig å understreke at svangerskapskonsultasjonene skal som utgangspunkt gjennomføres, her kan det tas i bruk telefonkonsultasjoner/ videokonsultasjoner der det er mulig. se HDIR sin side, den blir stadig oppdatert link

Hvilken risiko utgjør viruset for den gravide og fødende?

Et spørsmålet mange er opptatt av er hvilken risiko er det for den gravide og fødende dersom de får viruset og hvordan skal vi beskytte dem? Legeforeningen sammen med FHI har utarbeidet en veileder som inneholder alt vi nå vet om covid-19, i forhold til graviditet. Her finner du oppdatert informasjon om smittemåte, risiko og håndtering av gravide og håndtering av fødende veilederen finner du her

FHI har følgende råd om gravide helsepersonell:

"For helsepersonell som er gravide, bør det i tilrettelegges for at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom. Dette er et føre-var-prinsipp. For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor.

 Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig"

 Dette rådet skiller seg ikke så mye fra det Danmark anbefaler. I deres veileder står det :Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatisk sygemeldes og hjemsendes. Ansatte i en særlig riskigruppe bør dog undgå oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter der er mistænkt for eller smittet med COVID-19  

se også HDIR sin side om dette her

Se siste rapport

 

Smittevern når vi har med smittete gravide/fødende

FHI har utarbeidet råd for smittevern. se link

I svangerskapsomsorgen løses det ulikt. Noen helsestasjoner har avsatt egne rom der gravide og nybakte mødre som er smittete kan tas i mot. I andre kommuner jobber jordmor på legevakten og tar i mot de gravide som er smittet på legevaktens smitterom. I noen kommuner drar jordmor på hjemmebesøk iført smittevernsutstyr. Det vil være ulike måter å løse dette på utifra ressurser og tilgjengelige fasiliteter..

Helseforetakene har egne sider om smittevern. se eksempel her

Retningslinjene for smittevern på fødeavdelingen er lik som smittevern på intensiv der sykepleiere jobber med covid 19 smittet. Husk at viruset smitter gjennom dråpe/ kontaktsmitte, det er ikke påvist i blod og fostervann. Se også det som står i veilederen fra legeforeningen:

"Det er pr i dag ikke grunnlag for at fødsler er en aerosolgenerende prosedyre. FFP3-masker og tilsvarende er dermed ikke nødvendig. Vanlig kirurgisk munnbind med visir/øyebeskyttelse skal benyttes pga. dråpesmitte og bør skiftes etter 4 timer (32, 33). Det er ikke nødvendig at den fødende (SARS-CoV-2 smittet eller mistenkt smittet) har på seg munnbind under fødsel med mindre hun ønsker. De overnevnte punktene om munnbind er også grundig diskutert med FHIs ulike smittervernsspesialister og vil revideres ved evt. ny evidens (31-33)"

 Smittevern under fødselen praktiseres likt i Norge og Danmark.

 Myndighetene jobber for å få på plass nok smittevernsutstyr, Helseministeren oppdaterer informasjon om dette nesten daglig på sin pressekonferanse. Vi har foreløpig ikke fått informasjon om at jordmødre har måtte behandle smittete uten smittevernsutstyr.

Det er planlagt å sendes felles henvendelse fra San og de andre hovedorganisasjonen til myndighetene, om at forsikringene for ansatte må utvides i forhold til den risikoen som ansatte utsettes for.

Kan jeg stole på de råd som nå gis?

Helsedirektoratet og FHI jobber kontinuerlig med å overvåke situasjonen og oppdatere den informasjonen som kommer. Den norske jordmorforening velger å følge de råd vi får fra Helsemyndigheten, de er utarbeidet av spesialister på området. I tillegg har vi tett kontakt med våre kollegaer i Den danske jordmorforening. Norge har et av verdens beste helsevesenet nå blir vi alle satt på prøve, men det er viktig å ha tillit til helsemyndighetene.

Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Vi oppdaterer fortløpende siden Koranavirus spørsmål og svar for arbeidstaker. Vi har tett kontakt med våre tillitsvalgte. Har du spørsmål rundt arbeidsforhold kan du kontakte de tillitsvalgte eller juristene i sekretariatet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.